Στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στην ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:
  • Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
  • Κριτήρια Εισδοχής
  • Δίδακτρα
  • Εξετάσεις
  • Θέματα Βίζας
  • Στέγαση
  • Φοιτητική Μέριμνα
  • Επικοινωνία

Για το Γραφείο Προπτυχιακών Σπουδών πατήστε εδώ.

Για τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών πατήστε εδώ.