Έκδοση Θεώρησης Εισόδου, Άδειας Εισόδου, Κάλυψη Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, Έκδοση ή Ανανέωση Άδειας Παραμονής, Επικύρωση Εγγράφων σε Ξένους Φοιτητές

University of Cyprus at a Glance
Πρόκειται για νέα έκδοση, η οποία περιέχει μια συνοπτική παρουσίαση του Πανεπιστημίου Κύπρου, που αφορά στην ερευνητική δραστηριότητα και τις διεθνείς σχέσεις, στην πολύπλευρη κοινωνική προσφορά του, τις εγκαταστάσεις και την πανεπιστημιακή κοινότητα. Περιλαμβάνει, επίσης, σύντομη αναφορά σε θέματα σπουδών, οικονομικά δεδομένα και μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης.
Έτος έκδοσης: 2010
Έκδοση του Γραφείου Εκδόσεων της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων.

Οδηγοί Σπουδών