ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής

Σχολή Οικονομικών Επιστμών και Διοίκησης

Πολυτεχνική Σχολή

Φιλοσοφική Σχολή