ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
  • ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
  • ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  • ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
  • ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  • ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
  • ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
  • ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ