ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

(τελευταία ημερομηνία ανανέωσης Ιανουάριος 2024) – Oρισμένες συμφωνίες δεν έχουν ακόμη ανανεωθεί

  • ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
  • ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS INTERNATIONAL 

Πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο

Πανεπιστήμια με Ελβετία