• Γενικές Πληροφορίες για την Κινητικότητα Φοιτητών/τριων για Σπουδές 2024-2025
  • Πώς να κάνω αίτηση αν ενδιαφέρομαι
  • Τι χρηματοδότηση έχει το Πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές για μένα;
  • Γλωσσική Υποστήριξη OLS
  • Πού μπορώ να βρω διαμονή;
  • Πού μπoρώ να βρω πληροφορίες για ασφάλειες που προσφέρουν κάλυψη έναντι ατυχημάτων, έναντι τρίτου και ιατροφαρμακευτική;
  • Άλλες χρήσιμες συνδέσεις
  • Στοιχεία επικοινωνίας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 24-01-2024
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ YUFE STUDENT JOURNEY
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ YUFE CIVIC ENGAGEMENT ACTIVITIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ UCY PORTAL


Γενικές Πληροφορίες για την Κινητικότητα Φοιτητών/τριων για Σπουδές 
Το Πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές σου δίνει τη δυνατότητα να σπουδάσεις σε ένα άλλο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο με το οποίο το Τμήμα σου έχει συμφωνία Erasmus+. Σαν φοιτητής/ρια Εrasmus μπορείς να παρακολουθήσεις μαθήματα για 1-2 εξάμηνα, να κάνεις εξετάσεις και να μεταφέρεις τις πιστωτικές μονάδες ECTS από το πανεπιστήμιο υποδοχής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα μαθήματα που παρακολούθησες στο εξωτερικό  και οι πιστωτικές μονάδες ECTS  θα μετρούν για το πτυχίο σου.

Μπορείς να συμμετέχεις από 2-12 μήνες. Αν είσαι διδακτορικός φοιτητής/ρια μπορείς να συμμετέχεις για πιο μικρό χρονικό διάστημα, από 5-30 ημέρες. Απαραίτητη προϋπόθεση η μικρής διάρκειας κινητκότητα να δώσει τουλάχιστον 3 ECTS και να περιλαμβάνει διαδικτυακό κομμάτι. Επιτρέπεται επίσης η μεικτή κινητικότητα, δηλαδή η κινητικότητα εξ αποστάσεως σε συνδυασμό με φυσική κινητικότητα (ελάχιστη διάρκεια φυσικής κινητικότητας 2 μήνες μέγιστη 12 μήνες) για συμμετέχοντες/υσες που εμπίπτουν στις κατηγορίες ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες ή για συμμετοχή σε Blended Intensive Programmes, BIP’s.

Erasmus+ Σπουδές: Το Πρόγραμμα, προϋποθέσεις για συμμετοχή, και προορισμοί

Οι φοιτητές/ριες του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορούν από το δεύτερο χρόνο και μετά να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια της Ευρώπης για συμπλήρωση μέρους των σπουδών τους (ένα ή δύο εξάμηνα) (μέχρι 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών για Erasmus+ σπουδές ή/και τοποθετήσεις).

Οι ανταλλαγές για σπουδές βασίζονται στην αμοιβαία αναγνώριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων απο τα πανεπιστήμια αποστολής και αποδοχής. Αυτό γίνεται με την εφαρμογή των προνοιών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης των Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System ECTS). Στο σύστημα αυτό 60 διδακτικές μονάδες ECTS αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους ενώ 30 μονάδες ECTS τον φόρτο εργασία για ένα εξάμηνο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των ανταλλαγών αυτών η ύπαρξη διαπανεπιστημιακής συμφωνίας Erasmus+ μεταξύ των δύο ιδρυμάτων αποστολής και αποδοχής στο θέμα της σπουδής του φοιτητή/τριας.

Tο Πρόγραμμα Erasmus+ δίνει χρηματοδότηση στους φοιτητές/τριες για να πραγματοποιήσουν την κινητικότητα τους, οι φοιτητές/ριες δεν πληρώνουν δίδακτρα στο πανεπιστήμιο υποδοχής και έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει αυτό στους δικούς του φοιτητές/ριες.

Πού μπορείς να πας;

Υπάρχουν συμφωνίες Erasmus+ με πάνω από 300 πανεπιστήμια σε 30 χώρες προορισμού. Μπορείς να πας:

  • σε μια από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Ιταλία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία,
  • σε μια από τις 3 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου: Ισλανδία, Λιίχτενσταϊν και Νορβηγία και
  • στις υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες: Τουρκία, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία και σε κάποιες χώρες εκτός Ευρώπης με τις οποίες υπάρχουν συνεργασίες.
  • σε χώρες εκτός Ευρώπης υπό προυποθέσεις (σε όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου που χωρίζονται σε γεωγραφικές περιοχές).

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Εθνικής Υπηρεσίας Εrasmus Κύπρου (ΙΔΕΠ Δια Βίου Μάθησης)

https://www.erasmusplus.cy/

Η λίστα με τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια ανά τμήμα στα οποία οι φοιτητές/ριες μπορούν να διακινηθούν, ανανεώνεται κάθε εξάμηνο, επομένως η τελευταία της έκδοση είναι διαθέσιμη κάθε φορά που δημοσιεύεται νέα πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων.


Πώς να κάνω αίτηση αν ενδιαφέρομαι για συμμετοχή το χειμερινό εξάμηνο 2024-2025
1. Θα βρεις τον κατάλογο με τις Συμφωνίες Erasmus+ που έχει το Τμήμα σου και θα επιλέξεις το πανεπιστήμιο/α που θέλεις να πας (μέγιστος αριθμός 5)
 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
 • ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS INTERNATIONAL

Πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο

Πανεπιστήμια στην Ελβετία

2. Θα συμπληρώσεις την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρεις και θα υποβάλεις στο UCY Portal www.ucy.ac.cy/mobility μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2024.

Συνδέσου στο UCY portal με το username και password σου επιλέγοντας Νέο αίτημα – Κατηγoρία Erasmus για σπουδές.

Συμπλήρωσε τα πεδία της αίτησης που είναι κενά και ανέβασε σκαναρισμένη την αναλυτική σου βαθμολογία  (από το banner web) και το πιστοποιητικό γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο υποδοχής (επίπεδο Β2) (εξαιρούνται τα ελληνικά πανεπιστήμια) στα συγκεκριμένα πεδία.

Μπορείς να παρακολουθείς το στάδιο της αίτησης σου μέσω του Συστήματος (οδηγός χρήσης του Συστήματος).

Η τελική επιλογή των φοιτητών/ριων που θα συμμετέχουν αναμένεται να γίνει από τα Τμήματα μέχρι τις 12/02/2024 βάσει των κριτηρίων επιλογής που έχει θέσει το κάθε Τμήμα. – πάτησε εδώ για τα κριτήρια.

Το κάθε τμήμα έχει το/τη δικό/η του Ακαδημαϊκό/ή Συντονιστή/στρια Erasmus. Κάποια Τμήματα έχουν διαφορετικούς/κες Συντονιστές/στριες σε κάθε κατεύθυνση σπουδών. Βρες εδώ τους/τις Ακαδημαϊκούς Συντονιστές/στριες Erasmus ανά Τμήμα και εδώ ανά Σχολή.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα στη διαδικασία μετά την έγκριση μου; Βρες την απάντηση εδώ.

Σαν φοιτητής/τρια του ΠΚ μπορώ να συμμετέχω σε κινητικότητα σε πανεπιστήμιο στη χώρα μόνιμης διαμονής μου; Βρες την απάντηση εδώ.

Μπορώ να παρατείνω τη φοίτηση μου για ακόμα ένα εξάμηνο (ισχύει μόνο για τους φοιτητές/ριες του χειμερινού εξαμήνου); Βρες την απάντηση εδώ.

Είμαι φοιτητής/τρια με αναπηρία και θέλω να συμμετέχω στο Πρόγραμμα. Τι πρέπει να γνωρίζω.

[επιστροφή στην αρχή]


Τι χρηματοδότηση έχει το Πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές για μένα;
Δικαιούσαι να πάρεις επίδομα ταξιδιού αν αναχωρήσεις και επιστρέψεις σε αεροδρόμιο της Κύπρου και επίσης επίδομα διαμονής διατροφής ανάλογα με τη χώρα προορισμού σου.

Χρηματοδότηση στα πλαίσια του εγκριμένου Σχεδίου της Πρόσκλησης 2023


Γλωσσική Υποστήριξη OLS
Όλοι οι φοιτητές/ριες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές θα πρέπει να αυτοαξιολογηθούν στη γλώσσα διδασκαλίας τους ή στην ομιλούμενη  γλώσσα της χώρας υποδοχής τους μέσω ενός ηλεκτρονικού εργαλείου του OLS (OLS assessment) που είναι διαθέσιμο στο EU Academy.

Από την αξιολόγηση εξαιρούνται οι φοιτητές/ριες που συμμετέχουν σε κινητικότητα σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα όπου η γλώσσα είναι τα ελληνικά.

Οι φοιτητές/ριες έχουν επίσης τη δυνατότητα online παρακολούθησης μαθημάτων γλώσσας (OLS Courses).

Το εργαλείο προσφέρεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες: αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, εσθονικά, ιρλανδικά (γαελικά), ισπανικά, ιταλικά, κροατικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά και φινλανδικά.

Κάνοντας γλωσσική αξιολόγηση μέσω της OLS πριν μεταβούν στο εξωτερικό, οι συμμετέχοντες/υσες στο Erasmus+ μπορούν να διαπιστώσουν το επίπεδο των γνώσεων τους στη γλώσσα στην οποία θα σπουδάσουν, θα εργαστούν ή θα προσφέρουν εθελοντική εργασία. Η αξιολόγηση αυτή πριν από την αναχώρηση . Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι οι φοιτητές/ριες διαθέτουν το γλωσσικό επίπεδο που απαιτεί το ίδρυμα υποδοχής. Τα αποτελέσματα της γλωσσικής αξιολόγησης δεν αποκλείουν από τη δυνατότητα συμμετοχής στο Erasmus+.

Οι συμμετέχοντες/υσες που επιθυμούν να βελτιώσουν το επίπεδο των γλωσσικών τους δεξιοτήτων έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν γλωσσικά μαθήματα μέσω διαδικτύου πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό. Τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνουν μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων με «ζωντανή καθοδήγηση», όπως βίντεο, podcasts, webinars κλπ.

Κατά την επιστροφή τους, οι συμμετέχοντες/υσες κάνουν μια τελική αξιολόγηση, η οποία τους επιτρέπει να εκτιμήσουν την πρόοδο που σημείωσαν κατά τη διάρκεια παραμονής στους στο εξωτερικό.


Πού μπορώ να βρω διαμονή;
Μπορείς να απευθυνθείς στο πανεπιστήμιο υποδοχής ή να ψάξεις μέσω ιστοσελίδων που προσφέρουν  διαμονή στον ιδιωτικό τομέα
“Erasmus Play is a housing search engine for students to find accommodation across Europe. It allows you to compare all the available accommodation quickly and easily.
Moreover, you will be able to book in total safety since all accommodation are provided by verified platforms. Book your student housing in Europe in 3 steps:
• Select your host city and dates.
• Compare all available accommodation.
• Click and book in a totally secure way.

Πού μπoρώ να βρω πληροφορίες για ασφάλειες που προσφέρουν κάλυψη έναντι ατυχημάτων, έναντι τρίτου και ιατροφαρμακευτική;

Άλλες χρήσιμες συνδέσεις

Στοιχεία επικοινωνίας
Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Κινητικότητας, Τομέας Διεθνών Σχέσεων και Διεθνούς Ανάπτυξης  της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων στα τηλέφωνα 22894281/82 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]