Το ΠΚ είναι δικτυωμένο σε παγκόσμιο επίπεδο και συμβάλλει ενεργά στις Ευρωπαϊκές και διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις. Το ΠΚ διατηρεί στρατηγική συνεργασία με κορυφαία διεθνή ιδρύματα, μέσω της υπογραφής Διμερών Συμφωνιών Συνεργασίας που προνοούν, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή φοιτητών και ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, τη διοργάνωση συνεδρίων, την ερευνητική συνεργασία και την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων σπουδών.

Συμφωνίες Συνεργασίας με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Οργανισμούς

  1. Συμφωνίες Συνεργασίας με Πανεπιστήμια Ερευνητικά Κέντρα και Οργανισμούς εκτός Κύπρου
  2. Συμφωνίες Συνεργασίας με Εταιρείες εκτός Κύπρου
  3. Πατήστε εδώ για τον Παγκόσμιο Χάρτη
  4. Διαδικασία Σύναψης Διμερών Συμφωνιών Συνεργασίας