Ένας βασικός στόχος του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και των ήδη στενών σχέσεων με την Ελληνική και την Κυπριακή Ομογένεια.  Προς αυτή την κατεύθυνση, οργανώνονται διάφορες δράσεις όπως για παράδειγμα η διοργάνωση του Προγράμματος της Παγκόσμιας Οργάνωση Νέων Αποδήμων Κυπρίων  (ΝΕΠΟΜΑΚ) “Discover Cyprus”, η φιλοξενία καθηγητών και μαθητών από την Ομογένεια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και η συνεργασία με το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας για την παροχή υποτροφιών σε Κύπριους της Διασποράς.

Μέσα από τις δράσεις αυτές, επιτυγχάνεται η ενίσχυση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας με ακαδημαϊκά ιδρύματα στα οποία υπάρχει οργανωμένη κυπριακή ομογένεια, η προώθηση της Κυπριακής ιστορίας και του πολιτισμού στο εξωτερικό, αλλά και η προσέλκυση ομογενών φοιτητών και ακαδημαϊκών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.