Τι είναι;

Οι φοιτητές δευτεροετείς και πάνω δικαιούνται να φοιτήσουν σε ένα ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο ης επιλογής τους με το οποίο υπάρχει συμφωνία συνεργασίας erasmus του τμήματος τους συνεχίζοντας κανονικά τις σπουδές τους για ένα ή δύο εξάμηνα της ίδιας ακαδημαϊκής χρονιάς χωρίς να επηρεαστούν καθόλου οι σπουδές τους ή αναγνώριση των μαθημάτων τους. Αυτό γίνεται γιατί οι φοιτητικές ανταλλαγές βασίζονται στην αμοιβαία αναγνώριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τα πανεπιστήμια αποστολής και υποδοχής. Και επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των προνοιών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS), το οποίο βασίζεται στην διαφάνεια της πληροφορίας και της μεθοδολογίας και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και αναγνώριση των προγραμμάτων σπουδών.

Στο σύστημα ECTS 60 διδακτικές μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους, 30 μονάδες για κάθε εξάμηνο.

Πόση χρονική διάρκεια έχουν;

Από 3-12 μήνες, δηλαδή ένα ή δύο εξάμηνα της ίδιας ακαδημαϊκής χρονιάς.

Χρηματοδοτούνται;

Ναι.

Πως βρίσκει ο φοιτητής τις διαθέσιμες θέσεις στα Πανεπιστήμια;

Ανατρέχοντας στην λίστα με τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του τμήματός του.

Πως ο φοιτητής δηλώνει ενδιαφέρον;

Συμπληρώνοντας την δήλωση ενδιαφέροντος.

Υπάρχει προθεσμία για αυτή;

Συνήθως τέλος Φεβρουαρίου για το χειμερινό εξάμηνο και τέλος Σεπτεμβρίου για το εαρινό.
Μήνυμα Καλωσορίσματος
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέλος διεθνών πανεπιστημιακών συνδέσμων και δικτύων. Συνεργάζεται μέσα από διακρατικές ή διαπανεπιστημιακές συμφωνίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, για προώθηση της επιστημονικής έρευνας, της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών... περισσότερα