ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
(τελευταία ημερομηνία ανανέωσης Αύγουστος 2019)

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών

Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Κέντρο Γλωσσών (αφορά μόνο ανταλλαγές καθηγητών)

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Ιατρική Σχολή

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα Χημείας

Τμήμα Πληροφορικής

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

Τμήμα Φυσικής

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Τμήμα Νομικής

Τμήμα Ψυχολογίας

Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τμήμα Οικονομικών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης και Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (κοινές συμφωνίες)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής