ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ERASMUS ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Η δεύτερη πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμεττοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ International Ανταλλαγές για διδασκαλία έχει οριστεί για τις 20 Φεβρουαρίου 2020.

Έχει δοθεί παράταση μέχρι τις 6 Μαρτίου 2020.

Η διακίνηση για διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2020 για συμφωνίες της πρόσκλησης 2018 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020  για τις συμφωνίες της πρόσκλησης 2019.

Δικαίωμα συμμετοχής έχει όλο το Ακαδημαϊκό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Διάρκεια διδασκαλίας: τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες και 8 διδακτικές ώρες.
Μέγιστη διάρκεια ταξιδιού για χρηματοδότηση οι 7 μέρες συμπεριλαμβανομένων και των 2 ημερών ταξιδιού.

Το αρμόδιο σώμα για την εξέταση των αιτήσεων είναι η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων. Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες πραγματοποίησης της επίσκεψης είναι ενωρίτερα από την προθεσμία υποβολή αιτήσεων τότε η αίτηση θα εξετάζεται από τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων και θα λαμβάνεται σχετική απόφαση σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής δια περιφοράς από τα μέλη της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων.

Πιο κάτω βρίσκονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη Διαδικασία Συμμετοχής,  τα σχετικά έντυπα, τη Χρηματοδότηση καθώς και οι Συμφωνίες με τα Συνεργαζόμενα Ιδρύματα  στις χώρες εταίρους για την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019.

Διαδικασία Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ International για ΑκαδημαΙκές ανταλλαγές για διδασκαλία

Συμφωνίες Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα 2019-2020 (της Πρόσκλησης 2018)

Συμφωνίες Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα 2019-2020 (της Πρόσκλησης 2019)

Χρήσιμα έντυπα

Mobility Agreement for Teaching - Συμφωνία για Διδασκαλία μεταξύ δικαιούχου και πανεπιστημίων αποστολής και υποδοχής-
(συμπληρώνεται και υπογράφεται από τα 3 ενδιαφερόμενα μέρη και υποβάλλεται στο ΠΚ μαζί με το προτεινόμενο πρόγραμμα διδασκαλίας γαι εξασφάλιση έγκρισης συμμετοχής και χρηματοδότησης)

Δείγμα τελικής ηλεκτρονικής έκθεσης προς την ΕΕ από τον συμμετέχοντα μετα την ολοκλήρωση της κινητικότητας

Χρηματοδότηση

180 ευρώ ημερήσιο επίδομα ανεξαρτήτως χώρας προορισμού 

Επίδομα ταξιδιού ανάλογα με την απόσταση μεταξύ των πανεπιστημίων αποστολής και υποδοχής σε Km (Πίνακας 1)

Επίδομα διαμονής διατροφής και ταξιδιού ανάλογα με το πανεπιστήμιο υποδοχής (Πίνακας 2Α για τις συμφωνίες της Πρόκλησης 2018)

Επίδομα διαμονής διατροφής και ταξιδιού ανάλογα με το πανεπιστήμιο υποδοχής (Πίνακας 2Β για τις συμφωνίες της Πρόκλησης 2019)