ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ - ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1
 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Η ΓΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ)
 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021
 
Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία ή για συνδυασμένη Διδασκαλία και Κατάρτιση

Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής χρηματοδοτείται δραστηριότητα κινητικότητας προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό με σκοπό τη διδασκαλία ή την επιμόρφωση.
Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο διδακτικό προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης να διδάξει σε ένα συνεργαζόμενο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Η κινητικότητα του προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία δύναται να αφορά οποιαδήποτε θεματική ενότητα/ ακαδημαϊκό κλάδο. Στο πλαίσιο αυτής της κινητικότητας επιτρέπεται επίσης προσκεκλημένο προσωπικό από επιχειρήσεις του εξωτερικού να διδάξουν στα Ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Κινητικότητα διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για Επιμόρφωση

Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο διδακτικό και στο διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης να συμμετέχει σε δραστηριότητες επιμόρφωσης (εξαιρουμένης της συμμετοχής σε συνέδρια) ή παρακολούθησης εργασίας σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα, ή άλλο σχετικό φορέα του εξωτερικού, σε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

________________________________________
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η επιλέξιμη περίοδος μετακίνησης του προσωπικού που μετακινείται για δραστηριότητα διδασκαλίας ή επιμόρφωσης είναι 2 διαδοχικές ημέρες έως 2 μήνες και 8 ώρες την εβδομάδα (ή οποιαδήποτε μικρότερης διάρκειας περίοδο παραμονής) για διδασκαλία, ενώ για προσκεκλημένο προσωπικό από επιχειρήσεις με σκοπό τη διδασκαλία η ελάχιστη επιλέξιμη περίοδος είναι η 1 ημέρα.
Για συνδυασμένη περίοδο διδασκαλίας και επιμόρφωσης οι ελάχιστες απαιτούμενες ώρες διδασκαλίας είναι οι 4 ώρες την εβδομάδα.
________________________________________
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Το προσωπικό που μετακινείται για διδασκαλία ή για επιμόρφωση λαμβάνει ένα ποσό επιχορήγησης ως συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου και στις δαπάνες κάλυψης ατομικών δαπανών.
________________________________________
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που επιλέγεται να μετακινηθεί για διδασκαλία ή για επιμόρφωση υπογράφει σύμβαση επιχορήγησης πριν τη μετακίνησή τους στο εξωτερικό.
________________________________________
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ /ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Το προσωπικό (διδακτικό και διοικητικό) θα πρέπει να έχει συμφωνήσει και να έχει υπογράψει τη Συμφωνία Κινητικότητας για διδασκαλία (Staff Mobility for teaching mobility agreement) ή τη Συμφωνία Κινητικότητας για επιμόρφωση (Staff Mobility for training mobility agreement) με το Ίδρυμά τους και το Ίδρυμα /Φορέα Υποδοχής.
 
ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ERASMUS ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 
 Η πρώτη προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για τις Ακαδημαϊκές Ανταλλαγές Erasmus+ (Staff Mobility for Teaching) για την Ακαδημαϊκή Xρονιά  έχει οριστεί για τις .
 
 Η διακίνηση για διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και τις
 
 Δικαίωμα συμμετοχής έχει όλο το Ακαδημαϊκό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
 Ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας οι 2 εργάσιμες μέρες (μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών του ταξιδιού) και 8 διδακτικές ώρες.
 
Μέγιστη διάρκεια ταξιδιού για χρηματοδότηση οι 5 μέρες συμπεριλαμβανομένων και των ημερών ταξιδιού.
 
 Το αρμόδιο σώμα για την εξέταση των αιτήσεων είναι η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων. Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες πραγματοποίησης της επίσκεψης είναι ενωρίτερα από την προθεσμία υποβολή αιτήσεων τότε η αίτηση θα εξετάζεται από τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων και θα λαμβάνεται σχετική απόφαση σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής δια περιφοράς από τα μέλη της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων.
 
 Πιο κάτω βρίσκονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη Διαδικασία Συμμετοχής, τα Κριτήρια Επιλογής, το Έντυπο Αίτησης, τη Χρηματοδότηση καθώς και οι Συμφωνίες με τα Συνεργαζόμενα Ιδρύματα ανά Τμήμα για την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020.
Χρήσιμα έντυπα
 
Έντυπο Αίτησης προς ΠΚ (υποβάλλεται στο ΠΚ μαζί με το προτεινόμενο πρόγραμμα διδασκαλίας γαι εξασφάλιση έγκρισης συμμετοχής και χρηματοδότησης)
 
Mobility Agreement for Teaching - Δείγμα Συμφωνία για Διδασκαλία μεταξύ δικαιούχου και πανεπιστημίων αποστολής και υποδοχής-
 
(συμπληρώνεται και υπογράφεται από τα 3 ενδιαφερόμενα μέρη μετά την έγκριση από το ΠΚ) 
 
Δείγμα τελικής έκθεσης για το ΠΚ από τον συμμετέχοντα μετα την ολοκλήρωση της κινητικότητας
 
Δείγμα τελικής ηλεκτρονικής έκθεσης προς την ΕΕ από τον συμμετέχοντα μετα την ολοκλήρωση της κινητικότητας
 
Πίνακες χρηματοδότησης
    • Πίνακας 1 - Ημερήσιο επίδομα ανά χώρα προορισμού (ελάχιστο - μέγιστο)
    • Πίνακας 2 - Επίδομα ταξιδιού ανάλογα με την απόσταση μεταξύ των πανεπιστημίων αποστολής και υποδοχής σε Km 
  • Πίνακας 3 - Καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης ανά χώρα ανάλογα με το κόστος της διαμονή;