Το ΠΚ είναι ενεργό μέλος σε περισσότερα από 60 διεθνή πανεπιστημιακά δίκτυα και οργανισμούς (σε ιδρυματικό και τμηματικό επίπεδο), όπως για παράδειγμα το Δίκτυο Πανεπιστημίων Πρωτευουσών της Ευρώπης (UNICA), το SGroup – Universities in Europe network (SGroup) , η Διεθνής Ένωση Πανεπιστημίων (IAU), η Ένωση Πανεπιστημίων της Κοινοπολιτείας (ACU) και η Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA). Ο ηγετικός ρόλος του ΠΚ στην ευρύτερη ευρω-μεσογειακή περιοχή αποδεικνύεται επίσης από τη συμμετοχή του Πρύτανή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μεσογειακών Πανεπιστημίων (UNIMED). Ένα από τα πιο πρόσφατα επιτεύγματα του ΠΚ είναι η συμμετοχή του στην Πανεπιστημιακή Συμμαχία YUFE (Young Universities for the Future of Europe) (https://www.youtube.com/watch?v=U8VmnGhYM0E&feature=youtu.be) μαζί με άλλα 9 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Το YUFE είναι μία από τις 17 συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τα πρώτα μοντέλα για ένα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Η συμμαχία YUFE στοχεύει να φέρει μια ριζική αλλαγή στην Ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθιερώνοντας τον εαυτό της ως το ηγετικό μοντέλο ενός νέου, φοιτητοκεντρικού, μη-ελιτιστικού, ανοιχτού και χωρίς αποκλεισμούς Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.

Πίνακας με Διεθνή Δίκτυα/Οργανισμούς 2023