Φοιτητές για Τοποθετήσεις: Ακαδημαϊκή Χρονιά 2022 – 2023

Φοιτητές για Τοποθετήσεις: Ακαδημαϊκή Χρονιά 2020 – 2021 (Αφορά φοιτητές και νέους απόφοιτους που συμμετέχουν αλλά και που θα αιτηθούν στην Πρόκληση 2020 και θα συμμετέχουν από τον Ιούνιο 2021 και μετά)