ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2023-2024

Η Βασική Δράση 1 – Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων – Κινητικότητα φοιτητών/τριων για Σπουδές (Δράση ΚΑ131/ΚΑ171) δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κύπρου από τον δεύτερο χρόνο και μετά να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια εκτός Ευρώπης με τα οποία το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει συμφωνία Erasmus+ International για συμπλήρωση μέρους των σπουδών τους για ένα εξάμηνο.

Οι φοιτητικές αυτές ανταλλαγές βασίζονται στην αμοιβαία αναγνώριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων απο τα πανεπιστήμια αποστολής και αποδοχής. Αυτό γίνεται με την εφαρμογή των προνοιών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης των Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System ECTS) και ανάλογου συστήματος στο πανεπιστήμιο υποδοχής. Στο σύστημα αυτό 60 διδακτικές μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους ενώ 30 μονάδες κάθε εξάμηνο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των ανταλλαγών αυτών η ύπαρξη διαπανεπιστημιακής συμφωνίας ERASMUS+ International μεταξύ των δύο ιδρυμάτων αποστολής και αποδοχής που καθορίζει και τις πρόνοιες της ανταλλαγής.

Τα πλεονεκτήματα συμμετοχής, οι προυποθέσεις και η διαδικασία είναι τα ίδια όπως και στην κινητικότητα μεταξύ των χωρών του προγράμματος.

————————————————————————————————————————–

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ INTERNATIONAL ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 700 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΜ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ DISTANCE CALCULATOR TOOL

————————————————————————————————————————

ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-2024 ΕΙΝΑΙ Η 18η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ UCY PORTAL – www.ucy.ac.cy/mobility

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ BANNER WEB  ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (μπορεί να επισυναφθεί ξανά η αναλυτική βαθμολογία με αναφορά σε ξένες γλώσσες που έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία στο ΠΚ, τουλάχιστον 2 επίπεδα)

Μετά την έγκριση του/της φοιτητή/τριας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ International από το τμήμα του/της,  συμπληρώνεται το Learning agreement και αποστέλλεται στο Πανεπιστημιο υποδοχής για έγκριση. Σημειώνεται ότι η Συμφωνία Εκμάθησης θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, κατάλληλα συμπληρωμένη σε όλα της τα πεδία και υπογεγραμμένη από τον Συντονιστή Erasmus του Τμήματος του/της φοιτητή/τριας και να συνοδεύεται από τις περιγραφές των μαθημάτων στο πανεπιστήμιο υποδοχής καθώς και τις πιστωτικές τους μονάδες ECTS πριν παραδοθεί στο Γραφείο  Κινητικότητας.

Μαζί με τη Συμφωνία Εκμάθησης θα πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται και η επίσημη αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή/τριας.

Αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες και δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις του Πανεπιστημίου αποδοχής ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής.