ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ INTERNATIONAL

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2023-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣH  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η νέα προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για συμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ International Ανταλλαγές για διδασκαλία έχει οριστεί για τις 29 Φεβρουαρίου 2024.

Η διακίνηση για διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιηθεί  μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2024 για συμφωνίες της Πρόσκλησης 2022.

Δικαίωμα αίτησης έχει όλο το Ακαδημαϊκό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Διάρκεια διδασκαλίας: 5 εργάσιμες μέρες (όχι λιγότερες) και ελάχιστες 8 διδακτικές ώρες.
Μέγιστη διάρκεια κινητικότητας  για χρηματοδότηση οι 7 μέρες συμπεριλαμβανομένων και των 2 ημερών ταξιδιού.

Το αρμόδιο σώμα για την εξέταση των αιτήσεων είναι η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων. Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες πραγματοποίησης της επίσκεψης είναι νωρίτερα από την προθεσμία υποβολή αιτήσεων και υπάρχει σοβαρός λόγος, τότε δύναται η αίτηση θα εξετάζεται από τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων και θα λαμβάνεται σχετική απόφαση, δια περιφοράς από τα μέλη της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής .

Πιο κάτω βρίσκονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη Διαδικασία Συμμετοχής,  τα σχετικά έντυπα, τη Χρηματοδότηση καθώς και οι ισύχουσες Συμφωνίες με τα Συνεργαζόμενα Ιδρύματα  στις χώρες εταίρους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαδικασία Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ International για ΑκαδημαΙκές ανταλλαγές για διδασκαλία

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS+ INTERNATIONAL

Υφιστάμενες συμφωνίες με Kenyatta University, Κένυα, German Jordanian University, Ιορδανία, Braude College of Engineering, Ισραήλ. Beijing Institute of Education (Μέχρι 31/07/2024)

Υπάρχει η δυνατότητα για υπογραφή νέας συμφωνίας Erasmus+ International με ιδρύματα σε τρίτες χώρες με χρηματοδότηση από τις κινητικότητες εντός Ευρώπης (ισχύει μόνο για εξερχόμενες κινητικότητες).

ΕΝΤΥΠΑ

Mobility Agreement for Teaching – Συμφωνία για Διδασκαλία μεταξύ δικαιούχου και πανεπιστημίων αποστολής και υποδοχής-
(συμπληρώνεται και υπογράφεται από τα 3 ενδιαφερόμενα μέρη και υποβάλλεται στο ΠΚ μαζί με το προτεινόμενο πρόγραμμα διδασκαλίας γαι εξασφάλιση έγκρισης συμμετοχής και χρηματοδότησης)

Δείγμα τελικής ηλεκτρονικής έκθεσης προς την ΕΕ από τον συμμετέχοντα μετα την ολοκλήρωση της κινητικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

180 ευρώ ημερήσιο επίδομα ανεξαρτήτως χώρας προορισμού

και επίδομα ταξιδιού ανάλογα με την απόσταση