ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ INTERNATIONAL

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣH  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η πρώτη προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για συμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ International Ανταλλαγές για διδασκαλία έχει οριστεί για τις 12 Οκτωβρίου 2022.

Η διακίνηση για διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιηθεί από το τέλος Οκτωβρίου 2022 μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2023 για συμφωνίες της  Πρόσκλησης 2020.

Δικαίωμα αίτησης έχει όλο το Ακαδημαϊκό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Διάρκεια διδασκαλίας: 5 εργάσιμες μέρες και 8 διδακτικές ώρες.
Μέγιστη διάρκεια ταξιδιού για χρηματοδότηση οι 7 μέρες συμπεριλαμβανομένων και των 2 ημερών ταξιδιού.

Το αρμόδιο σώμα για την εξέταση των αιτήσεων είναι η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων. Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες πραγματοποίησης της επίσκεψης είναι ενωρίτερα από την προθεσμία υποβολή αιτήσεων τότε η αίτηση θα εξετάζεται από τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων και θα λαμβάνεται σχετική απόφαση σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής δια περιφοράς από τα μέλη της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων.

Πιο κάτω βρίσκονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη Διαδικασία Συμμετοχής,  τα σχετικά έντυπα, τη Χρηματοδότηση καθώς και οι ισύχουσες Συμφωνίες με τα Συνεργαζόμενα Ιδρύματα  στις χώρες εταίρους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαδικασία Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ International για ΑκαδημαΙκές ανταλλαγές για διδασκαλία

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS+ INTERNATIONAL

Συμφωνίες Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα 2020-2023 (της Πρόσκλησης 2020)

ΕΝΤΥΠΑ

Mobility Agreement for Teaching – Συμφωνία για Διδασκαλία μεταξύ δικαιούχου και πανεπιστημίων αποστολής και υποδοχής-
(συμπληρώνεται και υπογράφεται από τα 3 ενδιαφερόμενα μέρη και υποβάλλεται στο ΠΚ μαζί με το προτεινόμενο πρόγραμμα διδασκαλίας γαι εξασφάλιση έγκρισης συμμετοχής και χρηματοδότησης)

Δείγμα τελικής ηλεκτρονικής έκθεσης προς την ΕΕ από τον συμμετέχοντα μετα την ολοκλήρωση της κινητικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

180 ευρώ ημερήσιο επίδομα ανεξαρτήτως χώρας προορισμού

Πίνακας 1 – Επίδομα διαμονής διατροφής και ταξιδιού ανάλογα με το πανεπιστήμιο υποδοχής (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για την Πρόκλησης 2020)