Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για Διδασκαλία ή για συνδυασμένη Διδασκαλία και Επιμόρφωση/Κατάρτιση
Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής χρηματοδοτείται δραστηριότητα κινητικότητας ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου σε πανεπιστήμιο στο εξωτερικό με το οποίο το Τμήμα του/της έχει συμφωνία Erasmus+ με σκοπό τη διδασκαλία ή την  συνδυασμένη διδασκαλία και επιμόρφωση/κατάρτιση.
Κινητικότητα προσκεκλημένου προσωπικό από επιχειρήσεις του εξωτερικού για διδασκαλία 
Στο πλαίσιο αυτής της κινητικότητας επιτρέπεται επίσης προσκεκλημένο προσωπικό από επιχειρήσεις του εξωτερικού (invited staff from enterprises) να διδάξουν σε φοιτητές/τριες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
________________________________________
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η επιλέξιμη περίοδος μετακίνησης του προσωπικού που μετακινείται για δραστηριότητα διδασκαλίας ή διδασκαλίας και επιμόρφωσης είναι από 2-5 διαδοχικές εργάσιμες ημέρες  και 8 διδακτικές ώρες, ενώ για προσκεκλημένο προσωπικό από επιχειρήσεις με σκοπό τη διδασκαλία η ελάχιστη επιλέξιμη περίοδος είναι η 1 ημέρα.
Για συνδυασμένη περίοδο διδασκαλίας και επιμόρφωσης οι ελάχιστες απαιτούμενες ώρες διδασκαλίας είναι οι 4 σε συνδυασμό με άλλες 4 ώρες κατάρτισης..
________________________________________
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Το προσωπικό που μετακινείται για διδασκαλία ή για διδασκαλία και επιμόρφωση λαμβάνει ένα ποσό επιχορήγησης ως συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδιού και στις δαπάνες κάλυψης ατομικών δαπανών.
________________________________________
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που επιλέγεται να μετακινηθεί για διδασκαλία ή για επιμόρφωση υπογράφει σύμβαση επιχορήγησης πριν τη μετακίνησή του στο εξωτερικό.
________________________________________
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ /ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Το προσωπικό θα πρέπει να έχει συμφωνήσει και να έχει υπογράψει τη Συμφωνία Κινητικότητας για διδασκαλία (Staff Mobility for teaching mobility agreement) ή τη Συμφωνία Κινητικότητας για διδασκαλία και επιμόρφωση (Staff Mobility for teaching and training mobility agreement).
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ERASMUS ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Η ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Η νέα προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για τις Ακαδημαϊκές Ανταλλαγές Erasmus+ (Staff Mobility for Teaching and Staff Mobility for Teaching and Training) έχει οριστεί για τις 29 Φεβρουαρίου 2024 για ανταλλαγές που θα ολοκληρωθούν μέχρι και τιην 30η Σεπτεμβρίου 2024.
Δικαίωμα συμμετοχής έχει όλο το Ακαδημαϊκό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Μέγιστη διάρκεια ταξιδιού για χρηματοδότηση οι 5 εργάσιμες μέρες διδασκαλίας (8 διδακτικές ώρες) ή διδασκαλίας και επιμόρφωσης  (4 διδακτικές ώρες και 4 ώρες επιμόρφωσης) και επιπλέον 1 ημέρα πριν και μία ημέρα μετά για το ταξίδι, σύνολο 7.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι Ακαδημαϊκοί θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουν γραπτή έγκριση από το πανεπιστήμιο υποδοχής και μετά να συμπληρώσουν την αίτηση τους στο Σύστημα της Κινητικότητας του ΠΚ, UCY Mobility Portal που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο κάνοντας Log in με το username και password του ΠΚ και μετά επιλέγοντας τη δημιουργία νέου αιτήματος
Στην αίτηση θα πρέπει να επισυναφθεί σε μορφή pdf η έγκριση (είτε σε μορφή e-mail ή επιστολή) από το πανεπιστήμιο υποδοχής για τις διαλέξεις που θα δοθούν ή τις διαλέξεις που θα δοθούν και το πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα ακολουθηθεί.
Στην έγκριση  θα πρέπει να φαίνονται όλες οι λεπτομέρειες για τις διαλέξεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο πανεπιστήμιο υποδοχής όπως ημερομηνίες και ώρες πραγματοποίησης των διαλέξεων, επίπεδο σπουδών των φοιτητών που θα διδαχθούν και οι τίτλοι των διαλέξεων. Θα πρέπει να φαίνονται καθαρά οι 8 διδακτικές ώρες στην περίπτωση της ανταλλαγής για διδασκαλία και οι 4 ώρες διαλέξεων και οι 4 ώρες επιμόρφωσης στην περίπτωση της συνδυασμένης κινητικότητας για διδασκαλία και επιμόρφωση.
Η αίτηση εγκρίνεται για υποβολή στο σύστημα από τον/την Πρόεδρο του εκάστοτε τμήματος.
Η έγκριση για συμμετοχή σε κινητικότητα δίνεται από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων.
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Το αρμόδιο σώμα για την εξέταση των αιτήσεων είναι η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων. Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες πραγματοποίησης της επίσκεψης είναι ενωρίτερα από την προθεσμία υποβολής αιτήσεων και υπάρχει σοβαρός λόγος, δύναται η αίτηση να εξετάζεται από τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων και να λαμβάνεται σχετική απόφαση δια περιφοράς από τα μέλη της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής.
 Πιο κάτω βρίσκονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη Διαδικασία Συμμετοχής, τα Κριτήρια Επιλογής, τη Χρηματοδότηση καθώς και οι Συμφωνίες με τα Συνεργαζόμενα Ιδρύματα ανά Τμήμα για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024.
ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ
  • Mobility Agreement for Teaching and/or Training – Δείγμα Συμφωνίας για Διδασκαλία μεταξύ δικαιούχου και πανεπιστημίων αποστολής και υποδοχής-
  • Δείγμα τελικής έκθεσης για το ΠΚ από τον συμμετέχοντα μετα την ολοκλήρωση της κινητικότητας
  • Δείγμα τελικής ηλεκτρονικής έκθεσης προς την ΕΕ από τον συμμετέχοντα μετα την ολοκλήρωση της κινητικότητας
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
    • Πίνακας 1 Ημερήσιο επίδομα ανά χώρα προορισμού (ελάχιστο – μέγιστο για σχέδιο επιχορήγησης 2022)
    • Πίνακας 2 – Επίδομα ταξιδιού ανάλογα με την απόσταση σε km μεταξύ των πανεπιστημίων αποστολής και υποδοχής  (για σχέδιο επιχορήγησης 2022)
    • Πίνακας 3 – Καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης ανά χώρα ανάλογα με το κόστος της διαμονής (για σχέδιο επιχορήγησης 2022)
ΠΑΡΟΥΙΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 15-09-2022