ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ INTERNATIONAL (ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑ171 ΚΑΙ ΚΑ131)

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2023-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η νέα προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για συμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ International – Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση έχει οριστεί για τις 29 Φεβρουαρίου 2024.

Η διακίνηση για κατάρτιση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και την 31 Ιουλίου 2024 για συμφωνίες της Πρόσκλησης 2022

Δικαίωμα αίτησης έχει όλο το Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Διάρκεια κατάρτισης: 5 εργάσιμες μέρες (όχι λιγότερες)
Μέγιστη διάρκεια κινητικότητας για χρηματοδότηση οι 7 μέρες συμπεριλαμβανομένων και των 2 ημερών ταξιδιού.

Το αρμόδιο σώμα για την εξέταση των αιτήσεων είναι η Επιτροπή Επιλογής Erasmus. Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες πραγματοποίησης της επίσκεψης είναι νωρίτερα από την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και υπάρχει λόγος, τότε δύναται μία αίτηση να εξετάζεται νωρίτερα και να λαμβάνεται σχετική απόφαση, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, δια περιφοράς από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής Erasmus.

Πιο κάτω βρίσκονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη Διαδικασία Συμμετοχής,  τα σχετικά έντυπα, τη Χρηματοδότηση καθώς και οι ισύχουσες Συμφωνίες με τα Συνεργαζόμενα Ιδρύματα  στις χώρες εταίρους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαδικασία Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ International για Κατάρτιση

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS+ INTERNATIONAL

Συμφωνία με Kenyatta University, Κένυα, με German Jordanian University, Ιορδανία,  Braude College of Engineering, Ισραήλ. Beijing Institute of Education, Κίνα (μέχρι 31/07/2024).

Υπάρχει η δυνατότητα για υπογραφή συμφωνίας Erasmus+ International με ιδρύματα σε τρίτες χώρες με χρηματοδότηση από τις κινητικότητες εντός Ευρώπης (ισχύει μόνο για εξερχόμενες κινητικότητες).

ΕΝΤΥΠΑ

Mobility Agreement for Training – Συμφωνία για Κατάρτιση μεταξύ δικαιούχου και πανεπιστημίων αποστολής και υποδοχής-
(συμπληρώνεται και υπογράφεται από τα 3 ενδιαφερόμενα μέρη και υποβάλλεται στο ΠΚ μαζί με το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης/σκιώδους εργασίας γαι εξασφάλιση έγκρισης συμμετοχής και χρηματοδότησης)

Δείγμα τελικής ηλεκτρονικής έκθεσης προς την ΕΕ από τον συμμετέχοντα μετα την ολοκλήρωση της κινητικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

180 ευρώ ημερήσιο επίδομα ανεξαρτήτως χώρας προορισμού

και επίδομα ταξιδιού ανάλογα με την απόσταση