ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ INTERNATIONAL (ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ)
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η πρώτη προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για συμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ International – Κινητικότητα Προσωπικού για Κατάρτιση έχει οριστεί για τις 12 Οκτωβρίου 2022.

Η διακίνηση για κατάρτιση μπορεί να πραγματοποιηθεί από το τέλος Οκτωβρίου 2022 μέχρι και τις 31 Μαίου 2023 για συμφωνίες της Πρόσκλησης 2020.

Δικαίωμα αίτησης έχει όλο το Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Διάρκεια κατάρτισης: 5 εργάσιμες μέρες
Μέγιστη διάρκεια ταξιδιού για χρηματοδότηση οι 7 μέρες συμπεριλαμβανομένων και των 2 ημερών ταξιδιού.

Το αρμόδιο σώμα για την εξέταση των αιτήσεων είναι η Επιτροπή Επιλογής Erasmus. Σε περίπτωση που οι ημερομηνίες πραγματοποίησης της επίσκεψης είναι νωρίτερα από την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τότε δύναται μία αίτηση να εξετάζεται νωρίτερα και να λαμβάνεται σχετική απόφαση, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, δια περιφοράς από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής Erasmus.

Πιο κάτω βρίσκονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη Διαδικασία Συμμετοχής,  τα σχετικά έντυπα, τη Χρηματοδότηση καθώς και οι ισύχουσες Συμφωνίες με τα Συνεργαζόμενα Ιδρύματα  στις χώρες εταίρους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαδικασία Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ International για Κατάρτιση

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ERASMUS+ INTERNATIONAL

Συμφωνίες Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα 2020-2023 (της Πρόσκλησης 2020)

ΕΝΤΥΠΑ

Mobility Agreement for Training – Συμφωνία για Κατάρτιση μεταξύ δικαιούχου και πανεπιστημίων αποστολής και υποδοχής-
(συμπληρώνεται και υπογράφεται από τα 3 ενδιαφερόμενα μέρη και υποβάλλεται στο ΠΚ μαζί με το προτεινόμενο πρόγραμμα κατάρτισης/σκιώδους εργασίας γαι εξασφάλιση έγκρισης συμμετοχής και χρηματοδότησης)

Δείγμα τελικής ηλεκτρονικής έκθεσης προς την ΕΕ από τον συμμετέχοντα μετα την ολοκλήρωση της κινητικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

180 ευρώ ημερήσιο επίδομα ανεξαρτήτως χώρας προορισμού

Πίνακας 1 – Επίδομα διαμονής διατροφής και ταξιδιού ανάλογα με το πανεπιστήμιο υποδοχής (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για την Πρόκληση 2020)