Η δραστηριότητα Υποστήριξη Κινητικότητας αφορά την ενημέρωση φοιτητών και προσωπικού σε ό,τι αφορά τα προγράμματα Erasmus+, Erasmus+ International, το Προγράμμα ERASMUS MUNDUS, καθώς και άλλες διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με άλλα ιδρύματα.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω παρακαλώ πατήστε εδώ.