Οντότητα Τίτλος Εϊδος ανάγκης Απόφαση Επιτροπής Κατάσταση Υλοποίησης
Βιβλιοθήκη Διαχείριση καρτών επισκέπτων Νέα Εφαρμογή Εγκρίθηκε  Έχει ολοκληρωθεί
Βιβλιοθήκη Διαχείριση Δωματίων Ομαδικής Μελέτης Νέα Εφαρμογή Εγκρίθηκε  Σε εξέλιξη
Γραμματεία Συγκλήτου Σύστημα Ψηφοφορίας Νέα Εφαρμογή Εγκρίθηκε  Υλοποιείται ως μέρος άλλου μεγαλήτερου συστήματος το οποίο βρίσκεται υπο υλοποίηση
Ιατρική Σχολή Καταγραφή παρουσιών και έργου Νέα Εφαρμογή Εγκρίθηκε  Σε εξέλιξη
ΚΕΔΙΜΑ Σύστημα Διαχείρισης για το Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας Νέα Εφαρμογή Εγκρίθηκε  Σε εξέλιξη
Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής (ΚΕΜΙ) Εφαρμογή αναβαθμισμένης βάσης δεδομένων της Βιοτράπεζας του ΚΕΜΙ Νέα Εφαρμογή Δεν εγκρίθηκε (αφορά ανάγκη που προκύπτει από εξ. ερευνητικό πρόγραμμα)
Μαθηματικών και Στατιστικής Αναγνώριση Μαθημάτων για εξερχόμενους φοιτητές Erasmus Αναβάθμιση εφαρμογής Εγκρίθηκε Έχει υλοποιηθεί, έλεγχος αποδοχής
Μαθηματικών και Στατιστικής Δημιουργία τμηματικού ωρολογίου προγράμματος Νέα Εφαρμογή Δεν εγκρίθηκε
Οικονομικές Υπηρεσίες Εργαλέιο υπολογισμού εξόδων ταξιδίου Νέα Εφαρμογή Εγκρίθηκε  Έχει ολοκληρωθεί
Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών Καταγραφή των συναντήσεων του Ερευνητικού Συμβούλου με τους διδακτορικούς του φοιτητές Νέα Εφαρμογή Εγκρίθηκε Δεν έχει ξεκινήσει
Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Λογισμικό ανάπτυξης/διαχείρισης/δημοσίευσης λεξικών Νέα Εφαρμογή Δεν εγκρίθηκε
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Εφαρμογή Διαχείρισης Οπτικογραφημένων Διδασκαλιών, Δεδομένων και Μετα-δεδομένων των Εκπαιδευόμενων Εκπαιδευτικών κατά την Πρακτική τους Άσκηση. Νέα Εφαρμογή Δεν εγκρίθηκε 
Τομέας Προώθησης και Προβολής Σύστημα ταξιθέτησης εκδηλώσεων Επέκταση υφιστάμενης εφαρμογής Εισήγηση ΥΠΕ για αγορά  -
Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής Πλατφόρμα αναζήτησης από το αρχείο πολυμέσων Νέα Εφαρμογή Εισήγηση ΥΠΕ για αγορά -
Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής Καταχώρηση νέων υπολογιστών Νέα Εφαρμογή Εγκρίθηκε  Έχει υλοποηθεί, αναμένεται εφαρμογή
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Υποβολή αιτήσεων για Μετεγγραφές (Εσωτερικές και Εξωτερικές) και Απόκτησης Δεύτερου Πτυχίου Νέα Εφαρμογή Εγκρίθηκε Έχει ολοκληρωθεί
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Υποβολή αιτήσεων για εισδοχή μέσω Ειδικών Κριτηρίων Νέα Εφαρμογή Εγκρίθηκε Σε εξέλιξη
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Υποβολή αιτήσεων για εισδοχή μέσω Διεθνών Εξετάσεων Νέα Εφαρμογή Εγκρίθηκε Σε εξέλιξη
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Διαμονή φοιτητών στη Φ. Εστία Νέα Εφαρμογή Εγκρίθηκε Σε εξέλιξη
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Οικονομικού Βοηθήματος Νέα Εφαρμογή Εγκρίθηκε Έχει υλοποηθεί, αναμένεται εφαρμογή
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Career Services Management System Αντικατάσταση υφιστάμενης εφαρμογής Εισήγηση ΥΠΕ για αγορά  -
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Υποβολή αιτήσεων για εργοδότηση Επέκταση υφιστάμενης εφαρμογής Εγκρίθηκε  Έχει ολοκληρωθεί
Γραφείο Αποφοίτων Εισφορές τελειόφοιτων και απόφοιτων Νέα Εφαρμογή Εγκρίθηκε  Έχει υλοποηθεί, αναμένεται εφαρμογή
 Πρυτανεία Υποβολή αιτήσεων για το προγραμμα αναπτυξης μουσικών ταλέντων Επέκταση υφιστάμενης εφαρμογής Εγκρίθηκε  Έχει ολοκληρωθεί