Η Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των πληροφορικών εφαρμογών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Οι βασικές λειτουργίες της Υπηρεσίας Πληροφορικών Εφαρμογών είναι:
 
 • Διαχείριση (σχεδιασμός, ανάπτυξη, υλοποίηση, συντήρηση) της εισαγωγής νέων ή/και βελτίωσης υφισταμένων πληροφορικών εφαρμογών
   
 • Επανασχεδιασμός διεργασιών μέσω οργάνωσης, τεχνολογίας, σχεδιασμού και υλοποίησης έργων μηχανογράφησης σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Οντότητες του Πανεπιστημίου
   
 • Αξιολόγηση των αναγκών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας σε συστήματα πληροφορικής
   
 • Διαχείριση της ασφάλειας των συστημάτων και των πληροφοριών
   
 • Διαχείριση αρχιτεκτονικής των πληροφορικών συστημάτων  
   
 • Διαχείριση συστήματος επιχειρησιακών  πληροφοριών  (business intelligence)