Για σκοπούς υποστήριξης και βελτίωσης της διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών παρέχει και διαχειρίζεται την πλατφόρμα
ηλεκτρονικής μάθησης Blackboard Learn.
 
Το Blackboard Learn διευκολύνει τη διανομή υλικού προς τους Φοιτητές και παρέχει μια πληθώρα εργαλείων που βελτιώνουν τη διδασκαλία και τη μάθηση.