Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα μας!

Αποστολή της Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής, είναι ο σχεδιασμός, η παροχή και η υποστήριξη σύγχρονων, ποιοτικών και αποδοτικών συστημάτων πληροφορικής για γρήγορη, αποτελεσματική και ασφαλή επικοινωνία.

Επιπρόσθετα η Υπηρεσία παρέχει το πληροφορικό υπόβαθρο για αξιόπιστη χρήση των εφαρμογών που στηρίζουν τις διεργασίες του Οργανισμού. Μέσα από την υποστήριξη σε θέματα πληροφορικής υποδομής συμβάλει, στην ενδυνάμωση του ερευνητικού έργου, στη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης, στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και στη μείωση του λειτουργικού και διαχειριστικού κόστους των διοικητικών διεργασιών.

100%

Indoors wireless coverage