Μηχανικός Επιφυλακής (+357 - 99 - 536858)
______________________________________________________________________________________________________________________
 
Στις εξαιρετικές περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας του τηλεφώνου του μηχανικού επιφυλακής, το τηλεφώνημά σας θα μεταφερθεί σε φωνοκιβώτιο.  Σε αυτές τις περιπτώσεις παρακαλώ αφήστε μήνυμα ή προσπαθήστε ξανά αργότερα.  Σημειώνεται ότι κλήσεις από τηλέφωνα με απόκρυψη αριθμού δεν γίνονται αποδεκτές.
 ___________________________________________________________________________________________________________________
 
Η Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής προσφέρει την Υπηρεσία Μηχανικού Επιφυλακής εκτός ωρών εργασίας περιλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων και των αργιών. Ακολουθούν λεπτομέρειες:
 
Ημέρα   Διαθεσιμότητα Μηχανικού  
 Κανονική εργάσιμη ημέρα   17:30 μέχρι 07:30 την επόμενη μέρα 
 Σαββατοκύριακα και δημόσιες αργίες   Όλη την ημέρα 
 
Αν αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε προβλήματα κατά την διάρκεια των κανονικών ωρών εργασίας, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τα τοπικά γραφεία υποστήριξης της Οντότητας σας.
 
Ο Μηχανικός Επιφυλακής αναλαμβάνει την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων μόνο κα τα οποία αφορούν:
 • Το δικτυακό εξοπλισμό του ΠΚ,
 • Τους κεντρικούς εξυπηρετητές στα Κέντρα Δεδομένων του ΠΚ,
 • Τις κεντρικές υπηρεσίες όπως:
  • Την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / επικοινωνίας / συνεργασίας 
  • Τις υπηρεσίες καταλόγου
  • Την υπηρεσία διαδικτύου / Ασύρματης Πρόσβασης
  • IP τηλεφωνία
 • Την Ασφάλεια του δικτύου του ΠΚ.
Παρακαλώ σημειώστε ότι δεν καλύπτονται τα ακόλουθα προβλήματα:
 • Προβλήματα εξοπλισμού / δικτύου που δεν διαχειρίζεται η ΥΠΥ,
 • Προβλήματα μηχανογραφικού εξοπλισμού / λογισμικού που ανήκει σε οντότητες (π.χ. προβλήματα εκτυπώσεων, υποστήριξη  χρηστών για το εργαλείο office),
 • Προσωπικά προβλήματα λογαριασμών και ρυθμίσεων χρήστη  (π.χ λανθασμένες ρυθμίσεις προγραμμάτων πελατών ηλεκρονικού ταχυδρομείου (MS Outlook, mac mail, thunderbird κ.α), λανθασμένες ρυθμίσεις δικτύου, προβλήματα ορίων (quotas) κτλ, 
 • Προβλήματα προσωπικών μικροϋπολογιστών (π.χ προβλήματα λειτουργικού συστήματος, λανθασμένες ρυθμίσεις, ιοί, προβληματική κάρτα δικτύου κ.α.)
 
Παρακαλώ όπως επικοινωνήστε μαζί με τα τοπικά γραφεία υποστήριξης της Οντότητάς σας τους εντός κανονικών ωρών εργασίας για επίλυση των πιο πάνω προβλημάτων.