ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ:

  O Τομέας Δικτύων παρέχει υποδομή δικτύου υψηλών ταχυτήτων και υψηλής διαθεσιμότητας στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα για πρόσβαση στο διαδίκτυο και τις εσωτερικές υπηρεσίες δικτύου. Προσφέρει επίσης δικτυακή υποστήριξη 2ου και 3ου επιπέδου στις τοπικές ομάδες υποστήριξης πληροφορικών συστημάτων, στον τομέα υποστήριξης χρηστών αλλά και στην κοινότητα ευρύτερα.

  Βασικές δραστηριότητες του Τομέα Δικτύων είναι η εύρυθμη λειτουργία, η υποστήριξη και η συνεχής αναβάθμιση της υποδομής του ασύρματου και ενσύρματου δικτύου, των ενοποιημένων υπηρεσιών επικοινωνίας φωνής, εικόνας και δεδομένων, της υποδομής υπηρεσιών αριθμοδότησης και διευθυνσιοδότησης (DHCP/DNS), η εφαρμογή της πολιτικής διαδικτυακής ασφάλειας καθώς και η τεχνική υποστήριξη του μητρώου διαδικτυακών ονομάτων με κατάληξη .cy.

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
  1. Δικτύου Πρόσβασης και Συγκέντρωσης (Επιπέδου 2 και 3)
  2. Φυσικής Υποδομής Δικτύου (Επίπεδο 1)
  3. Αριθμοδότησης και Διευθυνσιοδότησης (DNS/DHCP)
  4. IP τηλεφωνίας και Fax
  5. Τηλεδιάσκεψης και η-παρουσίας
  6. Ασφάλειας Δικτύου
  7. Ταυτοποίησης Διαχειριστών και χρηστών δικτύου
  8. Δίκτυου πυρήνα και κέντρων δεδομένων
  9. Ασύρματου δικτύου (ucywifi και eduroam)
  10. Παρακολούθησης, αντιγράφων ασφάλειας και καταλόγου τομέα
  11. Τεχνικής Υποστήριξης μητρώου ονομάτων .cy
  12. Τεχνική Υποστήριξη για τη φιλοξενία εξοπλισμού πληροφορικής ΚΕΑΔ
  13. Πιστοποιητικών Ασφαλείας
  ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
   
  O Τομέας Συστημάτων διαχειρίζεται τρία Κέντρα Δεδομένων στις δύο κύριες τοποθεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου, ένα στα κτίρια Ακαδημίας και δύο στην Πανεπιστημιούπολη.  Στα Κέντρα Δεδομένων φιλοξενείται η εικονική υποδομή VMware, το Υπολογιστικό Σύστημα Υψηλών Επιδόσεων HPC, εξυπηρετητές, ηλεκτρονικός αποθηκευτικός χώρος και δικτυακός εξοπλισμός πυρήνα.  Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο Τομεάς περιλαμβάνουν:
   
  1. Φιλοξενία και παρακολούθηση εξοπλισμού στα Κέντρα Δεδομένων
  2. Διάθεση εικονικών μηχανών για επιχειρησιακούς σκοπούς ή ερευνητικά προγράμματα σε 2 διαφορετικά περιβάλλοντα (παραγωγής και ελέγχου)
  3. Διάθεση ηλεκτρονικού χώρου (Fileservices)
  4. Υπηρεσίες εφεδρικών αρχείων για συστήματα / εξυπηρετητές
  5. Διαχείριση των φορητών υπολογιστών του ΠΚ (μέσω του Microsoft Endpoint Configuration Manager MECM) και των λογισμικών πακέτων τους (Software Center)
  6. Antivirus Λογισμικό
  7. Διαχείριση Υπηρεσίας Καταλόγου του ΠΚ (MS Active Directory, Azure AD και LDAP)
  8. Διαχείριση Ομοσπονδιακών Υπηρεσιών (ADFS, eduGAIN)
  9. Διαχείριση λογαριασμών (usernames / passwords και προσβάσεις) και η-διευθύνσεων της Πανεπιστημιακής Κοινότητας
  10. Office 365: διάθεση και διαχείριση λογισμικών / εργαλείων συνεργασίας και αποθηκευτικού χώρου Onedrive
  11. Διαχείριση συμφωνιών Microsoft
  12. η-Ερωτηματολόγια (Limesurvey, REDCap)
  13. Υπηρεσίες συγχρονισμού ώρας  NTP
  14. Υπηρεσίες load balancing
   

  ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:

  Ο Τομέας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση/υποστήριξη χρηστών για συστήματα και εξοπλισμό πληροφορικής υποδομής. Επιπλέον, ο Τομέας διαχειρίζεται τα κεντρικά εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών του ΠΚ, των εκτυπωτικών πολυμηχανημάτων, καθώς και τα αιτήματα αγοράς εξοπλισμού πληροφορικής για τις Διοικητικές Υπηρεσίες. Ο Τομέας παρέχει στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα υπηρεσίες πολυμέσων και έχει την ευθύνη για την εκπαίδευση των χρηστών στη χρήση των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής.

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

  1. Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση
  2. Τεχνική Υποστήριξη ΔΥ
  3. Υπηρεσίες Πολυμέσων
  4. Διαχείριση Κεντρικών Εργαστηρίων
  5. Διαχείριση Εκτυπωτικών Πολυμηχανημάτων
   
   
  ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ:
   
  Σύσταση Ομάδας:
   
  1. Σάββας Κωνσταντίνου, Λειτουργός Πληροφορικής (Συντονιστής Ομάδας)
  2. Αντρέας Αντρέου, Λειτουργός Πληροφορικής
  3. Μιχάλης Κλαδευτηράς, Ανώτερος Βοηθός Μηχανογράφησης
  4. Χάρης Χαραλάμπους, Ανώτερος Βοηθός Μηχανογράφησης
  5. Φαίδρος Ξενοφώντος, Βοηθός Μηχανογράφησης
  6. Κυριάκος Γεωργίου, Βοηθός Μηχανογράφησης
  7. Γαβριήλ Νικολάου, Βοηθός Μηχανογράφησης
   
   
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ:
   
  Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής:
  • Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
  • Τμήμα Νομικής
  • Τμήμα Ψυχολογίας
  • Εργαστήριο Μουσικής
   
  Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών
   
  Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών:
  • Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
   
   
  Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης:
  • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
  • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  • Ερευνητική Μονάδα Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών
  • Κέντρο Οικονομικών Ερευνών
   
  Ιατρική Σχολή
   
  Διοικητικές Υπηρεσίες:
  • Πρυτανεία
  • Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών 
  • Οικονομικές Υπηρεσίες
  • Τεχνικές Υπηρεσίες
  • Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων
  • Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
  • Υπηρεσία Στήριξης Έρευνας
  • Υπηρεσία Ανάπτυξης Πανεπιστημίου
  • Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου
  • Τομέας Προώθησης και Προβολής
  • Τομέας Συμβάσεων και Αγορών
  • Αθλητικό Κέντρο
   
  Οργανωμένες Οντότητες:
  • Πανεπιστημιακή Κοινότητα (Συντεχνίες και Φοιτητική Ένωση)
  • Επιχειρησιακή Διεύθυνση
  • Ινστιτούτο Κομφούκιος στο Πανεπιστημίο Κύπρου
  • Κέντρο Γλωσσών 
  • Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ)
  • Κέντρο Επιχειρηματικότητας
  • Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου
  • Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου
  • Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών
  • Κέντρο Ψυχικής Υγείας 
   
  Συνδεδεμένοι Οργανισμοί:
  • Ευρωπαϊκών Γραφείο Κύπρου 
  • Ινστιτούτο Θερβάντες
  • Νηπιαγωγείο Λητώ Παπαχριστοφόρου και Βρεφοκομικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου
  • Ραδιοφωνικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου 
   
   
  Εργασίες που αναλαμβάνονται απο την Ομάδα Υποστήριξης:
   
  - Παροχή υποστήριξης σε σταθμούς εργασίας, υπολογιστές γραφείου, φορητούς υπολογιστές οι οποίοι έχουν προμηθευτεί μέσα από τα εγκεκριμένα κονδύλια (412 και 311) του Πανεπιστημίου Κύπρου και χρησιμοποιούνται από το ακαδημαϊκό, διοικητικό προσωπικό και φοιτητές.
   
     Συγκεκριμένα:
   
  • γίνεται διάγνωση για ελαττωματική μονάδα υλικού (hardware) και αντικατάσταση/επιδιόρθωση της, εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις,
   
  • διενεργούνται εγκαταστάσεις λειτουργικών συστημάτων (Microsoft Windows, CentOS, RedHat, Ubuntu, Mac OS) και λογισμικών προγραμμάτων τα οποία διαθέτει νόμιμα το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω συμβολαίων αδειοδοτημένης χρήσης και οι οποίες υποστηρίζονται από τον κατασκευαστή τους. Επίσης, είναι δυνατή η εγκατάσταση λογισμικών προγραμμάτων τύπου ανοικτού κώδικα.
   

  - Υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι σε μηχανήματα εργαστηρίων.

      Συγκεκριμένα:

  • γίνεται διάγνωση για ελαττωματική μονάδα υλικού (hardware) και ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης
   
  • διενεργούνται εγκαταστάσεις λειτουργικών συστημάτων και λογισμικών εάν επιτρέπεται απο τον ιδιοκτήτη
   
  - Διαχείριση και συντήρηση εξυπηρετητών (servers) εφόσον χρησιμοποιούνται για διοικητική λειτουργία.
   
  - Σε περιπτώσεις εξυπηρετητών ερευνητικών κέντρων ή που χρησιμοποιούνται για την έρευνα ή την υποστήριξη της έρευνας, παρέχεται υποστήριξη μέχρι και το σημείο της παραμετροποίησης του λειτουργικού συστήματος ή της εγκατάστασης βασικών (μη εξειδικευμένων) λογισμικών προγραμμάτων.
   
  - Ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαδικασίες για παραλαβή, αποδοχή, και παράδοση μηχανογραφικού εξοπλισμού.

  - Τήρηση αρχείου αγορών, καταγραφή και ανανέωση στοιχείων-κατάστασης για τον υφιστάμενο και νέο μηχανογραφικό εξοπλισμό, για κάθε αντικείμενο στο Γραφείο εφοδιαστικής αλυσίδας.

  - Διενέργεια διαγωνισμών, λήψη και αξιολόγηση προσφορών για εξιδεικευμένο μηχανογραφικό εξοπλισμό, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Πανεπιστημίου Κύπρου και των οδηγιών του Τομέα Συμβάσεων και Αγορών.

  - Παροχή συμβουλών για προδιαγραφές μηχανογραφικού εξοπλισμού που θα συνδεθεί σε μηχανήματα.

  - Διενέργεια αγορών και ανανεώσεις αδειών χρήσεως λογισμικών προγραμμάτων.
   
  - Δυνατότητα παρακολούθησης των άρθρων 412 (αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού), 332 (συντήρηση και λειτουργία μηχανογραφικού εξοπλισμού) και 336 (άδειες χρήσεως λογισμικών προγραμμάτων) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και παρέχονται συμβουλές για την ορθότερη χρήση τους εκεί και όπου το ζητήσει ο εκάστοτε Κοσμήτορας/Πρόεδρος/Προϊστάμενος.
   
  - Παροχή υποστήριξης για IP τηλεφωνία.
   
  - Ενεργοποιήσεις σημείων δικτύου πληροφορικής.
   

  Για την υποβολή αιτημάτων/προβλημάτων τα οποία θα καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης αιτημάτων της Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής, τα μέλη  μπορούν να επικοινωνούν,

  1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  2. Στο εσωτερικό τηλέφωνο 2222

  Σε περιπτώσεις στις οποίες τα μέλη , θα ήθελαν πληροφορίες ή επίλυση αποριών σε θέματα πληροφορικής (όπως για παράδειγμα διενέργεια αγορών εξοπλισμού, διάθεση λογισμικών, συμβουλές σε θέματα πληροφορικής) μπορούν να επικοινωνούν,

  1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  ή στο εσωτερικό τηλέφωνο 5153 για επικοινωνία με το συντονιστή της Ομάδας Υποστήριξης
  2. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  ή στο εσωτερικό τηλέφωνο 3631 για επικοινωνία με την αναπληρώτρια του συντονιστή της Ομάδας Υποστήριξης 

  Για οποιαδήποτε άλλα θέματα τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν ή για θέματα που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ομάδας Υποστήριξης και έχουν σχέση με την πληροφορική,

  1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλέφωνο 5100, για επικοινωνία με την Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής
   
  ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ:
   
  Παροχή υποστήριξης Πολυτεχνικής Σχολής σε σταθμούς εργασίας, υπολογιστές γραφείου, φορητούς υπολογιστές οι οποίοι έχουν προμηθευτεί μέσα από τα εγκεκριμένα κονδύλια (412 και 311) του Πανεπιστημίου Κύπρου και χρησιμοποιούνται από το ακαδημαϊκό, διοικητικό προσωπικό και φοιτητές.

     Συγκεκριμένα:

  • γίνεται διάγνωση για ελαττωματική μονάδα υλικού (hardware) και αντικατάσταση/επιδιόρθωση της, εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις,
  • διενεργούνται εγκαταστάσεις λειτουργικών συστημάτων (Microsoft Windows, CentOS, RedHat, Ubuntu, Mac OS) και λογισμικών προγραμμάτων τα οποία διαθέτει νόμιμα το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω συμβολαίων αδειοδοτημένης χρήσης και οι οποίες υποστηρίζονται από τον κατασκευαστή τους. Επίσης, είναι δυνατή η εγκατάσταση λογισμικών προγραμμάτων τύπου ανοικτού κώδικα.

  - Υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι σε μηχανήματα εργαστηρίων.

      Συγκεκριμένα:

  • γίνεται διάγνωση για ελαττωματική μονάδα υλικού (hardware) και ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης
  • διενεργούνται εγκαταστάσεις λειτουργικών συστημάτων και λογισμικών εάν επιτρέπεται απο τον ιδιοκτήτη

  - Διαχείριση και συντήρηση εξυπηρετητών (servers) εφόσον χρησιμοποιούνται για διοικητική λειτουργία.

  - Σε περιπτώσεις εξυπηρετητών ερευνητικών κέντρων ή που χρησιμοποιούνται για την έρευνα ή την υποστήριξη της έρευνας, παρέχεται υποστήριξη μέχρι και το σημείο της παραμετροποίησης του λειτουργικού συστήματος ή της εγκατάστασης βασικών (μη εξειδικευμένων)          λογισμικών προγραμμάτων.

  - Ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαδικασίες για παραλαβή, αποδοχή, και παράδοση μηχανογραφικού εξοπλισμού.

  - Τήρηση αρχείου αγορών, καταγραφή και ανανέωση στοιχείων-κατάστασης για τον υφιστάμενο και νέο μηχανογραφικό εξοπλισμό, για κάθε αντικείμενο στο Γραφείο εφοδιαστικής αλυσίδας.

  - Διενέργεια διαγωνισμών, λήψη και αξιολόγηση προσφορών για εξιδεικευμένο μηχανογραφικό εξοπλισμό, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Πανεπιστημίου Κύπρου και των οδηγιών του Τομέα Συμβάσεων και Αγορών.

  - Παροχή συμβουλών για προδιαγραφές μηχανογραφικού εξοπλισμού που θα συνδεθεί σε μηχανήματα.

  - Διενέργεια αγορών και ανανεώσεις αδειών χρήσεως λογισμικών προγραμμάτων.

  - Δυνατότητα παρακολούθησης των άρθρων 412 (αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού), 332 (συντήρηση και λειτουργία μηχανογραφικού εξοπλισμού) και 336 (άδειες χρήσεως λογισμικών προγραμμάτων) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και παρέχονται συμβουλές για την ορθότερη χρήση τους εκεί και όπου το ζητήσει ο εκάστοτε Κοσμήτορας/Πρόεδρος/Προϊστάμενος.

  - Παροχή υποστήριξης για IP τηλεφωνία.

  - Ενεργοποιήσεις σημείων δικτύου πληροφορικής.

   
  Τα μέλη της Ομάδας Υποστήριξης Πολυτεχνικής Σχολής:
   
  1. Αντώνης Αντωνίου, Λειτουργός Μηχανογράφησης (Συντονιστής)
  2. Τέρψα Κουζάρη, Ανώτερη Βοηθός Μηχανογράφησης
  3. Ελευθέριος Ζαχαρία, Βοηθός Μηχανογράφησης
  4. Μαίρη Ιλαρίωνος, Βοηθός Μηχανογράφησης

  Για την υποβολή αιτημάτων/προβλημάτων τα οποία θα καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης αιτημάτων της Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής, τα μέλη της Οντότητας μπορούν να επικοινωνούν,

  1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  1. Στο εσωτερικό τηλέφωνο 2222.

  Σε περιπτώσεις στις οποίες τα μέλη της Σχολής σας, θα ήθελαν πληροφορίες ή επίλυση αποριών σε θέματα πληροφορικής (όπως για παράδειγμα διενέργεια αγορών εξοπλισμού, διάθεση λογισμικών, συμβουλές σε θέματα πληροφορικής) μπορούν να επικοινωνούν,

  1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  ή στο εσωτερικό τηλέφωνο 5152 για επικοινωνία με το συντονιστή της Ομάδας Υποστήριξης
  2. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  ή στο εσωτερικό τηλέφωνο 3631 για επικοινωνία με την αναπληρώτρια του συντονιστή της Ομάδας Υποστήριξης 

  Για οποιαδήποτε άλλα θέματα τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν ή για θέματα που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ομάδας Υποστήριξης και έχουν σχέση με την πληροφορική,

  1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλέφωνο 5100, για επικοινωνία με την Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής.
   
   
  ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ:
   
  Σύσταση Ομάδας:
   
  • Καλλής Κάππελος, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Πληροφορικής)
  • Γεωργία Κοσμά, Ανώτερη Βοηθός Μηχανογράφησης
   
  Υποστηρίζονται συνολικά 17 οντότητες σε 8 διαφορετικές τοποθεσίες.
   
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ
   
  Φιλοσοφική Σχολή (8 οντότητες σε 7 τοποθεσίες)
  • Κοσμητεία ΦΣ
  • Τμήμα Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
  • Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
  • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
  • Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας και Παράρτημα
  • Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας • Πολιτιστικό Κέντρο
  • Ερευνητικό Κέντρο Νεοελληνικού Σπουδαστηρίου Πετρώνδα
   
  Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (3 οντότητες σε 3 τοποθεσίες)
  • Κοσμητεία ΣΑΕ
  • Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
  • Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
   
  Τμήμα ΕΠΑ (5 οντότητες και 10 Εργαστήρια σε 2 τοποθεσίες)
  • Τμήμα
  • Παιδαγωγική Κατάρτιση
  • Έδρα Unesco
  • Έδρα για την Ισότητα των Φύλων
  • Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Educate Math
  • Εργαστήρια
  • Εργ. Διδ. Μαθηματικών
  • Εργ. Διδ. Φυσικών Επιστημών
  • Εργ. Μάθηση της Περιβαλλοντικής Επιστήμης
  • Εργ. Σχεδιασμού και Τεχνολογίας
  • Εργ. Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες
  • Εργ. Ενιαίας Εκπαίδευσης
  • Εργ. Διδ. Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
  • Εργ. Διδ. Εικαστικών Τεχνών
  • Ερευνητικό Εργαστήριο ΕΕΝΑ
  • Παιδαγωγικό Εργαστήριο
   
  Άλλες Οντότητες (1 οντότητα στην ίδια τοποθεσία με Κοσμητεία ΣΑΕ και 10 Εργαστήρια στην ίδια τοποθεσία)
  • Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.)
  • Ερευνητικά Εργαστήρια Τμήματος ΨΥΧ
  • Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης (ΚΕΝ)
  • Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου (ΠΑΚΕΠΕ)
  • Εργαστήριο Νευρογνωστικών Ερευνών
  • Εργαστήριο Κατανόησης και Μάθησης
  • Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας
  • Εργαστήρια Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
  • Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοφυσιολογικής Έρευνας
  • ACThealthy
  • NeoPrismC
  • MadLab
   
  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
   
  Εργασίες μηχανογραφικής υποστήριξης 1ου βαθμού γενικής φύσεως:
   
  • Αριθμός προσωπικού που υποστηρίζεται: Πέραν των 350
  • Αριθμός φοιτητών υποστηριζόμενων οντοτήτων: Πέραν των 2000
   
  • Διαχείριση προϋπολογισμού προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού και συντήρησης του ανά οντότητα καθώς και καταγραφή αναγκών
  • Υποστήριξη σε τηλεκπαιδεύσεις και τηλεδιασκέψεις
  • Διαχείριση αγορών/διαδικασίας προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού, δηλ. παραγγελίες, παραλαβές, διαδικασία έκδοσης Bar Code και καταγραφή στο σύστημα εξοπλισμού της ΥΠΥ
  • Ετοιμασία εξοπλισμού για παράδοση και ατομική εκπαίδευση για τη χρήση του (πχ. λειτουργικό σύστημα, ρύθμιση η-ταχυδρομείου, εκτύπωση κ.α.)
  • Μηχανογραφική υποστήριξη σε θέματα επίλυσης προβλημάτων λειτουργίας υφιστάμενου εξοπλισμού και ρύθμισης λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών σε υπολογιστές και κινητές συσκευές (smartphones & tablets)
  • Υποστήριξη πρώτου βαθμού υπηρεσίας ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης και δικτυακής τηλεφωνίας (IP Telephony)
  • Υποστήριξη πρώτου βαθμού λειτουργίας υπηρεσιών του οργανισμού, δηλ. συστήματος λύσης cloud Onedrive, αυτόματης αποθήκευσης δεδομένων CrashPlan, λογισμικό VPN δικτυακή σύνδεση από εκτός οργανισμού, διοικητικής φύσεως συστημάτων δηλ. ΣΥΣΛΑ, ΕΡΜΗΣ και SAP.
  • Δημιουργία λογαριασμών (affiliate guest/VPN accounts) για χρήση η-ταχυδρομείου, ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο και πρόσβαση στις πηγές βιβλιοθήκης από άμισθους συνεργάτες και ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (wifi guest accounts) για περιπτώσεις διεξαγωγής συνεδρίων/διαλέξεων/colloquiums όπου δεν προσφέρεται «ανοικτή» πρόσβαση.
  • Υποστήριξη διδασκαλίας/διαλέξεων/εκδηλώσεων
  • Διαδικασία απόσυρσης/χρήσης από άλλες οντότητες πεπαλαιωμένου εξοπλισμου
  • Αποχώρηση προσωπικού και αποδέσμευση χρεωμένου εξοπλισμού
  • Μετακινήσεις εξοπλισμού προσωπικού τμημάτων και εργαστηρίων
  • Διαχείριση και συντήρηση εξοπλισμού εργαστηρίων
  • Εγκαταστάσεις/αναβαθμίσεις λογισμικών
  • Συμμετοχή διαρκείας σε μεγάλα στρατηγικά έργα (Projects)
  • Συμμετοχή σε επιτροπές διαγωνισμών/έργων άλλων υπηρεσιών
  • Ερευνητικά προγράμματα (εργαστήρια, αγορά εξοπλισμού software & hardware)
   
  Εξειδικευμένες εργασίες ερευνητικής δράσης:
  • Εξυπηρετητής Ερευνητικού Προγράμματος “Εργαστήριο για την Αρχειοθέτηση, Μελέτη και Δημοσίευση Ανασκαφικών Προγραμμάτων” της ΕΜΑ. Προμήθεια από ερευνητικό πρόγραμμα της ακαδημαϊκού κυρίας Ουρανίας Κουκά. Φιλοξενεί τη βάση δεδομένων ΑΙΑΣ και υπηρεσίες χρήσης/ανανέωσης της βάσης και των 10 αδειών χρήσης της εφαρμογής AutoCAD Map 3D μέσω δικτύου.
  • Εξυπηρετητής Ενάλιας Ανασκαφής της ΕΜΑ & Σύστημα δικτυακού αποθηκευτικού χώρου (NAS). Προμήθεια από εναρκτήρια χρηματοδότηση της ακαδημαϊκού κυρίας Στέλλας Δεμέστιχας, για επεξεργασία υλικού κατά τη διάρκεια της ενάλιας ανασκαφής στο Μαζωτό. Έγινε προμήθεια και συστήματος διαδικτυακής αποθήκευσης δεδομένων (Network Attached Storage), μεγάλης χωρητικότητας, για εφεδρική αποθήκευση του υλικού αυτού. Χρησιμοποιείται στο πεδίο ανασκαφών από ερευνητές/συνεργάτες σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων.
  • Video Server τμήματος ΕΠΑ, με 8TB αποθηκευτικό χώρο, για το φιλοξενία του πενταετούς Educate Math research project, με περισσότερα από 30 μέλη από Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ελλάδα και Κύπρο.
   
  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
   
  Εξοπλισμός
  Υποστηρίζονται συνολικά πέραν των 200 υπολογιστών στα πλαίσια του PC-as-a-Service και 240 υπολογιστές σε εργαστήρια καθώς και 13 εξειδικευμένα συστήματα.
   
  Λογισμικά
  Υποστηρίζονται 35 εξειδικευμένα λογισμικά, με 9 ετήσιες ανανεώσεις, 6 από αυτά ανανεώνονται από κεντρική κατανομή και τα πιο κάτω από τμηματική κατανομή:
  • Gizmo 
  • SmartPls Professional 
  • Edulastic 
   
  Προσφέρεται και αριθμός λογισμικών μέσω της πλατφόρμας AppsAnywhere στην οποία μπορείτε να συνδεθείτε ακολουθόντας τον σύνδεσμο https://myapps.ucy.ac.cy  - Για τον λεπτομερή κατάλογο των διαθέσιμων λογισμικών πατήστε εδώ.   Για σύνδεση στην πλατφόρμα χρησιμοποιείστε τον λογαριασμό που έχετε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Για σύνδεση από χώρους εκτός του Πανεπιστημίου θα πρέπει χρησιμοποιήσετε VPN.
   
  Εξειδικευμένος Εξοπλισμός Τμήματος ΕΠΑ:
  • Επαγγελματικός εξοπλισμός με video-camera και audio για micro-teaching video-recordings
  • High End Home Video-Cameras και εξοπλισμός audio recording, που χρησιμοποιούνται εκτενώς στη σχολική εμπειρία, σε όλες τις θεματικές ενότητες από ακαδημαϊκούς / ΕΕ / φοιτητές.
  • Εξειδικευμένος εξοπλισμός και λογισμικά Εργαστηρίου Ενιαίας Εκπαίδευσης για άτομα με αναπηρίες.
  • Εξειδικευμένος εξοπλισμός ρομποτικής για μαθήματα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Φυσικών επιστημών. Διεκπεραίωση εξειδικευμένων εργασιών διαρκείας
  • Σύστημα καρτών σίτισης με 24η λειτουργία και διαχείριση των 2 εξυπηρετητών του
  • Διαχείριση Web Server της ΥΠΥ
  • Διαχείριση 3 Linux Servers (συστήματα on-premises cloud, WordPress CMS και eClass)
  • Διαχείριση 3 εξυπηρετητών για ερευνητικά προγράμματα των υποστηριζόμενων οντοτήτων