Υπηρεσίες

Αλλαγή Συνθηματικού Πρόσβασης

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Όλα οι κάτοχοι λογαριασμού Πανεπιστημίου Κύπρου

ΟΔΗΓΙΕΣ

Αλλαγή συνθηματικού πρόσβασης γίνεται μόνο από τη σελίδα iam.ucy.ac.cy Αν έχετε ξεχάσει το συνθηματικό πρόσβασής σας, επιλέγετε στην πιο πάνω σελίδα "Ξέχασα τον κωδικό μου" και θα κληθείτε να απαντήσετε τις μυστικές σας ερωτήσεις ώστε να θέσετε ένα νέο κωδικό.
Απομακρυσμένη Πρόσβαση (VPN)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Όλα τα μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού με ενεργό λογαριασμό ΠΚ, ως επίσης και οι φοιτητές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αρχεία εγκατάστασης: https://my.ucy.ac.cy/apps/eservices/r/portal/is-support1

Οδηγίες εγκατάστασης: https://my.ucy.ac.cy/apps/eservices/r/portal/manuals

Εάν έχετε υπολογιστή PC as a Service, μπορείτε να προβείτε σε εγκατάσταση του λογισμικού απομακρυσμένης σύνδεσης από το Software Centre.
Ασύρματη Πρόσβαση
Δημιουργία Λογαριασμού για Ακαδημαϊκό | Διοικητικό Προσωπικό
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κατά την ένταξη στο ΠΚ ως μέλος του εργαζόμενου προσωπικού, ο κάθε εργαζόμενος δημιουργεί τον προσωπικό ηλεκτρονικό λογαριασμό του. Με τον λογαριασμό αυτό, κάθε μέλος αποκτά ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πρόσβαση στις πηγές, εφαρμογές, λογισμικά και υπηρεσίες που προνοούνται βάσει της εργασιακής του σχέσης
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που διατηρούν εργασιακή σχέση με το πανεπιστήμιο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το μέλος μεταβαίνει στη σελίδα ενεργοποίησης λογαριασμού και συπληρώνει εκεί τα στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται. Η διαδικασία δημιουργίας του λογαριασμού πρέπει να γίνει κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης από την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού.
Δημιουργία Λογαριασμού για Φοιτητές
Εκπαιδευτική Βιντεοπλατφόρμα Panopto

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Panopto είναι μια εκπαιδευτική βιντεοπλατφόρμα που επιτρέπει τη δημιουργία, διαχείριση και διαμοιρασμό εκπαιδευτικού οπτικοακουστικού υλικού με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο. Με χρήση του προσωπικού σας υπολογιστή μπορείτε να οπτικογραφήσετε διαλέξεις με εικόνα, ήχο και προβολή παρουσιάσεων και να τις αναρτήσετε σε μαθήματα που διατηρείτε στο σύστημα Blackboard για θέαση από τους φοιτητές.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Το Panopto απευθύνεται κυρίως στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου για τη δημιουργία και διαμοιρασμό εκπαιδευτικού οπτικοακουστικού υλικού και σε όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές. Επίσης σε άλλο προσωπικό (ερευνητικό, διοικητικό κ.ά.) που επιθυμεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του εργαλείου. Το περιεχόμενο της βιντεοπλατφόρμας δύναται να είναι διαθέσιμο και σε χρήστες εκτός Πανεπιστημίου Κύπρου κατ’ επιλογή.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Για χρήση του Panopto συνδεθείτε στον λογαριασμό που διατηρείτε στο σύστημα Blackboard του Πανεπιστημίου Κύπρου και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στους οδηγούς, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στα Εγχειρίδια Χρήσης στη διαδικτυακή πύλη του Πανεπιστημίου Κύπρου στην κατηγορία Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής. Για οπτικογράφηση διάλεξης με εικόνα και ήχο μπορείτε να χρησιμοποιείτε την κάμερα και το μικρόφωνο που βρίσκονται ενσωματωμένα στον υπολογιστή σας ή άλλες εξωτερικές πηγές. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να συνδεθείτε και απευθείας στη βιντεοπλατφόρμα (εκτός του συστήματος Blackboard) εδώ με τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ωστόσο για την εκχώρηση των δικαιωμάτων χρήστη βάσει του ρόλου που κατέχετε (instructor, student κ.λπ.) και δυνατότητα χρήσης των σχετικών λειτουργιών, απαιτείται πρόσβαση μέσω Blackboard τουλάχιστον μία φορά.
Εκτυπώσεις
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένη λύση εκτυπώσεων, φωτοαντίγραφων και σάρωσης εγγράφων. Χρησιμοποιώντας την πανεπιστημιακή του κάρτα, ο κάθε χρήστης έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα 176 φωτοτυπικά μηχανήματα που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου και καλύπτουν όλους τους λειτουργικούς χώρους. Ο χρήστης μπορεί να παραλάβει τις εκτυπώσεις του από οποιοδήποτε τέτοιο μηχάνημα μέχρι και 4 ώρες μετά την εντολή εκτύπωσης.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας με ενεργό λογαριασμό ΠΚ.

Στους φοιτητές παραχωρείται κάθε Χειμερινό και Εαρινό εξάμηνο πίστωση 10 ευρώ για εκτυπώσεις. Σε περίπτωση που χρειάζονται να εκτυπώσουν περισσότερες σελίδες, μπορούν να αγοράζουν πιστωτικές μονάδες μέσω της υπηρεσίας JCC.

Τα μέλη του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού μπορούν να εκτυπώνουν χωρίς κόστος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αρχεία εγκατάστασης: https://my.ucy.ac.cy/apps/eservices/r/portal/is-support1

Οδηγίες εγκατάστασης: https://my.ucy.ac.cy/apps/eservices/r/portal/manuals

Εάν έχετε υπολογιστή PC as a Service, μπορείτε να προβείτε σε εγκατάσταση του λογισμικού απομακρυσμένης σύνδεσης από το Software Centre.
Επαλήθευση Πολλαπλών Βημάτων (MFA) μέσω Microsoft Authenticator
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα πλαίσια συνεχούς βελτίωσης της ασφάλειας πληροφοριών, εφαρμόζει πλέον την ταυτοποίηση δύο παραγόντων για πρόσβαση στις εφαρμογές Microsoft 365 (Ο365) και άλλες υπηρεσίες πληροφορικής που παρέχει στην κοινότητα.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Όλοι οι κάτοχοι προσωπικού ηλεκτρονικού λογαριασμού ΠΚ ή και λογαριασμού γενικού τύπου (generic)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Περιεκτικός Οδηγός Ρύθμισης

 

1.        Μεταβείτε από Ιncognito / inPrivate window στη σελίδα www.microsoft365.com

2.        Προχωρήστε σε Sign in με τα στοιχεία του λογαριασμού (username@ucy.ac.cy) και το συνθηματικό πρόσβασης

3.        Στην οθόνη More Information Required επιλέξτε Next

4.        Εάν η εφαρμογή Microsoft Authenticator είναι εγκατεστημένη στο κινητό σας, επιλέξτε Next, διαφορετικά εγκαταστήστε στην κινητή σας συσκευή την εφαρμογή και επιλέξτε έπειτα Next

5.        Εμφανίζεται στην οθόνη τώρα QR code

6.        Από το Microsoft Authenticator στην κινητή σας συσκευή επιλέξτε Προσθήκη Λογαριασμού (σύμβολο + πάνω δεξιά) > Work or School > Scan QR code

7.        Σαρώστε το QR code που εμφανίζεται στον υπολογιστή

8.        Επιλέξτε στον υπολογιστή Next

9.        Καταχωρήστε στην κινητή σας συσκευή τον διψήφιο αριθμό επαλήθευσης που εμφανίζεται στην οθόνη και επιλέξτε Next

10.    Επιλέξετε Done για να ολοκληρωθεί η διαδικασία

 

 

Αναλυτικός Οδηγός

Αναλυτικός οδηγός ρύθμισης (με εικόνες)

Εργαστήρια Ανοικτής Πρόσβασης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τα Εργαστήρια Ανοικτής Πρόσβασης βρίσκονται στο Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», στην αίθουσα Β141 του κτηρίου ΣΘΕΕ01 (Πτέρυγα Μαθηματικών) και στα Κτήρια του Πανεπιστημίου στην οδό Καλλιπόλεως 75. Διαθέτουν όλα τα βασικά λογισμικά που χρησιμοποιούνται ευρέως από την πανεπιστημιακή κοινότητα. Υπάρχουν εργαστήρια με όλα τα βασικά είδη λειτουργικών συστημάτων, όπως Windows, Linux και MacOs.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας με ενεργό λογαριασμό ΠΚ.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα εργαστήρια λειτουργούν με συγκεκριμένο ωράριο ανάλογα με την περίοδο (Μαθήματα εξαμήνου, Εξετάσεις, Διακοπές, Αργίες). To ωράριο και οι διαθέσιμοι σταθμοί εργασίας είναι αναρτημένοι στην κεντρική ιστοσελίδα της ΥΠΥ
Εφαρμογές | Λογισμικά (AppsAnywhere)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το AppsAnywhere αποτελεί μια πλατφόρμα/βιβλιοθήκη λογισμικών μέσω της οποίας τα μέλη της κοινότητας έχουν πρόσβαση σε όλα τα λογισμικά και εφαρμογές που χρειάζονται κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών σπουδών τους.

Η χρήση του AppsAnywhere επιτρέπει τη χρήση των εφαρμογών μέσω streaming, χωρίς να χρειάζεται δηλαδή εγκατάσταση στον υπολογιστή του χρήστη. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα AppsAnywhere είναι εφικτή από οποιοδήποτε web browser, στη διεύθυνση myapps.ucy.ac.cy

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Εγκατάσταση σε Υπολογιστές Windows [Installation Guide for Windows]
οδηγός | guide

Εγκατάσταση σε Υπολογιστές Mac [Installation Guide for Mac]
οδηγός | guide

Συχνές ερωτήσεις και αντιμετώπιση προβλημάτων [FAQs and Troubleshooting] 
οδηγός | guide

Οδηγός σε μορφή video [Video Guide] 
video guide

Οπτικοακουστική Κάλυψη Εκδηλώσεων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής παρέχει υπηρεσίες οπτικοακουστικής κάλυψης μόνο σε κεντρικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την Πρυτανεία. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα για δανεισμό εξοπλισμού (βιντεοκάμερα, τριπόδι) σε προσωπικό του ΠΚ, για σκοπούς βιντεογράφησης εκδήλωσης.

Μέλη του φοιτητικού Φωτογραφικού Ομίλου του ΠΚ παρέχουν υπηρεσίες οπτικοακουστικής κάλυψης σε Τμήματα και Οντότητες σε χαμηλό κόστος. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Προμήθεια Προσωπικού Υπολογιστή (PC as a Service)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του προσωπικού, το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί φορητούς υπολογιστές με κατάλληλα περιφερειακά όπου εφαρμόζεται, όπως οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι και σταθμό σύνδεσης.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Η παραχώρηση γίνεται βάσει  εγκεκριμένης από τη Σύγκλητο πολιτικής.

·         Ακαδημαϊκό Προσωπικό

·         Διοικητικό Προσωπικό

·         Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

·         Άλλο προσωπικό

o   Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές *

o   Διδακτορικοί Φοιτητές **

* Δικαίωμα για υπολογιστή χωρίς περιφερειακά θα έχουν οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές που εργοδοτούνται σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

** Οι Διδακτορικοί Φοιτητές θα δικαιούνται υπολογιστή χωρίς περιφερειακά μετά την έγκριση από τον Υπεύθυνο Ακαδημαϊκό τους και τον Πρόεδρο του Τμήματος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η υποβολή αιτήματος παραχώρησης φορητού υπολογιστή γίνεται με αίτημα προς το Service Desk (servicedesk@ucy.ac.cy), το οποίο αναφέρει τον πανεπιστημιακό λογαριασμό του αιτητή και συνοδεύεται από τις σχετικές εγκρίσεις όπου αυτό εφαρμόζει.

Τηλεφωνία
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η υπηρεσία τηλεφωνίας του Πανεπιστημίου Κύπρου παρέχεται πλέον μέσω MS Teams Telephony, μέσω της εφαρμογής MS Teams για Windows και Macintosh υπολογιστές, tablets, όπως επίσης και για κινητές συσκευές Αndroid και iPad.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που ανήκουν στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγός | Guide