Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας
https://dsa.cy/

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
https://ocecpr.ee.cy/

Εθνικό CSIRT-CY
https://csirt.cy/

Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών Πανεπιστημίου Κύπρου
https://www.ucy.ac.cy/ias

GÉANT – πανευρωπαϊκό δίκτυο για την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα
https://geant.org/