Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα μας!

Μέσα από την Ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε τις υπηρεσίες που προσφέρει το Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. σε θέματα Αξιολόγησης, Επιλογής και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού.