Το Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συστήνεται με το Άρθρο 13 του Καταστατικού του.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.

 • Τατιάνα – Ελένη Συνοδινού, Πρόεδρος
 • Ανδρούλλα Βασιλείου, Αντιπρόεδρος
 • Βάκης Ανδρέου, Ταμίας
 • Χριστίνα Αβρααμίδου, Γραμματέας
 • Ελπίδα Κεραυνού – Παπαηλιού, Μέλος
 • Ελένη Σταύρου, Μέλος
 • Λουκάς Λουκά, Μέλος
 • Παναγιώτης Σταυρινίδης, Μέλος
 • Δήμητρα Δημήτρη, Μέλος
 • Λυγία Χριστοφόρου-Αντωνίου, Μέλος
 • Μέλος ΦΕΠΑΝ