Εκτύπωση

Χαιρετισμός Προέδρου

 
 
Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την ιστοσελίδα του Κέντρου Επιστημονικής Επιμόρφωσης Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.) του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Το Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α ιδρύθηκε και λειτουργεί ως ανεξάρτητο Σωματείο από το Μάρτιο του 2002 και διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συστήνεται με βάση το Άρθρο 13 του Καταστατικού του.
Σκοπός ίδρυσης του είναι η ουσιαστική συμβολή στην αναβάθμιση του τομέα της Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης Προσωπικού στην Κύπρο και το εξωτερικό.
 
Στα 16 χρόνια λειτουργίας του το Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α κινήθηκε με συνέπεια αναλαμβάνοντας ποικίλα έργα στους τομείς της Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης και έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στο χώρο της επιστημονικής επιμόρφωσης και αξιολόγησης στην κοινωνία της Κύπρου, προσφέροντας ένα σημαντικό αριθμό προγραμμάτων υψηλής στάθμης και διαδικασιών αξιολόγησης, τόσο σε ειδικά θέματα όσο και σε θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος.
 
Ευχή και επιδίωξη όλων μας είναι η συνέχιση της πολύ καλής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί με τα ακαδημαϊκά τμήματα και τις διοικητικές υπηρεσίες, τους εξωτερικούς φορείς, τις Οργανώσεις, τους Δήμους, τους Κρατικούς και Ημικρατικούς αλλά και άλλους κοινωφελείς οργανισμούς.
 
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Πανεπιστημιακή Κοινότητα αλλά και την κυπριακή κοινωνία γενικότερα, για την αποδοχή του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. που αυτό, πιστεύω, οφείλεται στο ζήλο και την υπευθυνότητα των μελών του διοικητικού προσωπικού του.
 
 
Καθηγήτρια Ειρήνη-Άννα Διακίδου
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Πρόεδρος Δ.Σ. Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.