Το Κέντρο Γλωσσών αποτελεί ξεχωριστή οντότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου, της οποίας η αποστολή επικεντρώνεται στη προσφορά γενικών ή ειδικών μαθημάτων σε ποικίλες γλώσσες. Ειδικότερα, προσφέρει μαθήματα αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής, ιταλικής, τουρκικής, ρωσικής, κινεζικής (σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κομφούκιος) και κυπριακής νοηματικής γλώσσας.
Η διδασκαλία σε όλες τις γλώσσες, ευρωπαϊκές και μη, διαμορφώνεται σύμφωνα με τα επίπεδα γλωσσομάθειας που καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι υποχρεωτικά ή επιλεγόμενα, και πιστώνονται με διδακτικές μονάδες (ECTS). Οι φοιτητές μπορούν, ανάλογα με το επίπεδό τους, να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε μάθημα γλώσσας σε επίπεδο από αρχάριο μέχρι προχωρημένο. Η επιλογή αυτή γίνεται είτε υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός τους, είτε ως μάθημα ελεύθερης επιλογής.
Από το 2021 το Κέντρο Γλωσσών σε συνεργασία με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας θα είναι σε θέση να εκδίδει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ στους φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία τα απαιτούμενα μαθήματα σε συγκεκριμένη γλώσσα στα επίπεδα Β1.1, Β2 και Γ1 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών (ΚΕΠΑ).
Παράλληλα, το Κέντρο Γλωσσών απευθύνεται και στο ευρύ κοινό της Κυπριακής Κοινωνίας προσφέροντας προγράμματα ξένων γλωσσών για ενίσχυση των ευκαιριών εργοδότησης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης.
Το Κέντρο Γλωσσών στελεχώνεται από έμπειρο και επιστημονικά καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό το οποίο αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και υιοθετεί μαθητοκεντρική διδασκαλία με βιωματικές και διαδραστικές μεθόδους. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές να καταλάβουν με μια σειρά στρατηγικών διδασκαλίας πώς λειτουργεί η ξένη γλώσσα και πώς να τη χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες και τις εμπειρίες τους.
Τέλος, το Κέντρο Γλωσσών καλλιεργεί τη γλωσσική αυτοπεποίθηση των σπουδαστών του και τους οδηγεί στη γλωσσική ευφράδεια. Όραμά μας είναι λοιπόν η ενδυνάμωση των γλωσσικών ικανοτήτων, ως βασική προϋπόθεση επιτυχίας σε μια ανταγωνιστική, σύγχρονη, δυναμική πολυπολιτισμική κοινωνία.
Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τα προγράμματά μας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο τηλέφωνο +357 22892901

 
 

Φοιτητικός Διαγωνισμός Σχεδίασης Αφίσας