ELT for a Day

Το «ELT for a day» είναι μια ετήσια εκδήλωση επαγγελματικής ανάπτυξης, όπου διακεκριμένοι επαγγελματίες στον τομέα της Διδακτικής της Αγγλικής Γλώσσα, από όλες τις βαθμίδες παρουσιάζουν τις τελευταίες εξελίξεις, νέες ιδέες και καινοτόμες διδακτικές πρακτικές. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, δίνεται στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν ιδέες. Επαγγελματίες διδάσκοντες ή/και ερευνητές της Αγγλικής γλώσσας από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα, μπορούν να επωφεληθούν από τη συμμετοχή στο συνέδριο.

Μέρες Επιμόρφωσης Διδασκόντων Ισπανικής Γλώσσας

Ο γενικός στόχος αυτής της εκδήλωσης είναι να φέρει κοντά διδάσκοντες της Ισπανικής ως Ξένη Γλώσσα για να μοιραστούν εμπειρίες και να συμμετάσχουν σε διάφορα εργαστήρια. Η εκδήλωση αποτελείται από μια σειρά εργαστηρίων και εμπειρίες διδασκαλίας, όπου θα παρουσιαστούν πρακτικές εισηγήσεις καθώς και νέες τεχνολογικές και μεθοδολογικές εξελίξεις στον τομέα των Ισπανικών ως Ξένη Γλώσσα.

Μέρες Επιμόρφωσης Δδιδασκόντων Ιταλικής Γλώσσας

Ο γενικός στόχος αυτής της εκδήλωσης είναι να φέρει κοντά διδάσκοντες της Ιταλικής ως Ξένη/ Δεύτερη Γλώσσα για να μοιραστούν εμπειρίες και να συμμετάσχουν σε διάφορα εργαστήρια. Η εκδήλωση αποτελείται από μια σειρά εργαστηρίων και εμπειρίες διδασκαλίας, όπου θα παρουσιαστούν πρακτικές εισηγήσεις καθώς και νέες τεχνολογικές και μεθοδολογικές εξελίξεις στον τομέα των Ιταλικών ως Ξένη/ Δεύτερη Γλώσσα.

Διεθνές Forum LC-UCY για Νέους Ερευνητές

Σκοπός του Forum είναι να προωθήσει και να διαδώσει την ανταλλαγή αποτελεσμάτων στα οποία θα καταλήξουν νέοι ερευνητές διαφορετικών κλάδων, που ασχολούνται, άμεσα ή έμμεσα, με τη μελέτη των γλωσσών και της λογοτεχνίας. Η διοργάνωση αυτή απευθύνεται στους νέους ερευνητές που βρίσκονται σε διαδικασία έρευνας για την προετοιμασία: μιας εργασίας για τις προπτυχιακές τους σπουδές, της μεταπτυχιακής τους διπλωματικής εργασίας ή της διδακτορικής τους διατριβής ή έχουν ήδη αποκτήσει διδακτορικό τίτλο, και βρίσκονται στα πρώτα 5 χρόνια της ακαδημαϊκής ερευνητικής τους καριέρας.