Αύγουστος 2023

3 Αυγούστου, 2023

Συνεργασία μεταξύ των Κέντρων Γλωσσών των πανεπιστημίων της Συμμαχίας YUFE – Συμμετοχή του Κέντρου Γλωσσών και των φοιτητών του ΠΚ στο πρόγραμμα

Πρόγραμμα BIP στην Πολωνία – Συμμετοχή του Κέντρου Γλωσσών και των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου