Τελετή βράβευσης αριστούχων Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 2023

ΧΙΙ Ημερίδες Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Ισπανικής Γλώσσας στην Κύπρο [09-10/06/2023]
16 Ιουνίου, 2023
Συνεργασία μεταξύ των Κέντρων Γλωσσών των πανεπιστημίων της Συμμαχίας YUFE – Συμμετοχή του Κέντρου Γλωσσών και των φοιτητών του ΠΚ στο πρόγραμμα
3 Αυγούστου, 2023
ΧΙΙ Ημερίδες Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Ισπανικής Γλώσσας στην Κύπρο [09-10/06/2023]
16 Ιουνίου, 2023
Συνεργασία μεταξύ των Κέντρων Γλωσσών των πανεπιστημίων της Συμμαχίας YUFE – Συμμετοχή του Κέντρου Γλωσσών και των φοιτητών του ΠΚ στο πρόγραμμα
3 Αυγούστου, 2023