Γιατί Γερμανικά - 6 λόγοι για την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας

Τα Γερμανικά είναι η γλώσσα με το μεγαλύτερο ποσοστό φυσικών ομιλητών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ομιλούνται στη Γερμανία, Αυστρία και από την πλειοψηφία των Ελβετών. Μέσα τον ακαδημαϊκό κόσμο, η καλή γνώση της Γερμανικής θεωρείται πολύ σημαντική σε τομείς όπως οι Κλασσικές Σπουδές, Φιλοσοφία, Αρχαιολογία και Ιστορία.

Η δομή του προγράμματος Γερμανικής γλώσσας, έχει οργανωθεί σε συνάρτηση με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο. Αναπτύσσει και τα τέσσερα επίπεδα επικοινωνιακών ικανοτήτων καθώς επίσης και γνώσεις σε θέματα κοινωνίας και κουλτούρας, μέσα από τη χρήση διαφόρων μεθοδολογιών. Αυτές οι μεθοδολογίες βασίζονται στη αλληλεπίδραση μέσω της χρήση αυθεντικού υλικού, το οποίο περιλαμβάνει μοντέρνα μέσα όπως ταινίες και την αξιοποίηση ηλεκτρονικών πηγών όπως το διαδίκτυο και το Blackboard.

 

Περιγραφή Μαθημάτων

 

ΓΛΩ 070 Γερμανικά – Αρχάριοι Ι

Αυτό το μάθημα βοηθά τους φοιτητές να λειτουργούν χρησιμοποιώντας βασικές έννοιες ακρόασης, ομιλία, ανάγνωσης και γραφής στη γερμανική. Ενισχύει την ικανότητά τους στη χρήση και την κατανόηση απλών προτάσεων με απλή δομή και λεξιλόγιο σχετικό με θέματα ρουτίνας (π.χ. προσωπικά δεδομένα, χώρες, καφετερίες, γλώσσες, καθημερινές δραστηριότητες κ.ά.).

 

ΓΛΩ 071 Γερμανικά – Αρχάριοι ΙΙ

Το δεύτερο επίπεδο ενισχύει τις γνώσεις χρήσης επικοινωνιακού υλικού, βοηθά τους φοιτητές να αντιληφθούν και να ανταλλάξουν πληροφορίες σε συναφή θέματα (εστιατόρια, προσανατολισμό, διακοπές, πινακίδες, ψώνια, μόδα κ.ά.).
Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές αναμένεται να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επιπέδου Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 070 ή ισότιμο

 

ΓΛΩ 072 Γερμανικά – Μέσο Επίπεδο Ι

Το μάθημα αυτό ενισχύει περαιτέρω τις δεξιότητες επικοινωνίας των φοιτητών, επιτρέποντας τους να αντεπεξέρχονται σε θέματα ρουτίνας, υγείας, αθλητισμού, εκφράσεις για την οικογένεια, ταξίδια/ μετακινήσεις, δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο, μέσων μαζικής ενημέρωσης κλπ.
Στο τέλος του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να προχωρήσουν προς το επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 071 ή ισότιμο

 

ΓΛΩ 073 Γερμανικά – Μέσο Επίπεδο ΙΙ

Το πρόγραμμα αυτό δίνει στους φοιτητές την ικανότητα να επικοινωνούν με αυτοπεποίθηση στις πλείστες των περιπτώσεων τόσο στην προφορική όσο και στην γραπτή τους έκφραση. Αποκτούν την ικανότητα να περιγραφούν εμπειρίες, γεγονότα, πλάνα για το μέλλον, επιθυμίες και όνειρα, να δίνουν αιτιολογήσεις για την άποψη τους σχετικά με εξόδους, εστιατόρια, κατοικία, κουλτούρα, εφευρέσεις, φεστιβάλ στη Γερμανία, εργασία, εκπαίδευση κ.α.
Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές αναμένεται να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επιπέδου Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 072 ή ισότιμο

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

 

ΓΛΩ 207 Γερμανικά για Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σχέσεις

Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές γνώσεις που σχετίζονται με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς σχέσεις μέσω της γερμανικής γλώσσας και να τους ενθαρρύνει να εξασκηθούν στην χρήση των Γερμανικών με αυτό το συγκεκριμένο λεξιλόγιο. Το μάθημα περιλαμβάνει θεματικές παρουσιάσεις ενώ ταυτόχρονα είναι προσανατολισμένο στη διεκπεραίωση ασκήσεων. Οι ασκήσεις αυτές αναπτύξουν την ικανότητα κατανόησης και παραγωγής λόγου καθώς και τις διαπολιτισμικές δεξιότητες των φοιτητών. Πιθανή θεματολογία: Λειτουργία των Ευρωπαϊκών και Διεθνών σωμάτων, πολιτική, οικονομική και κοινωνική συνεργασία, Ευρωπαϊκή και περιφερειακή ομογενοποίηση, κλπ. Με την επιτυχή συμπλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα κερδίσουν ουσιαστικό πλεονέκτημα για τη μελλοντική τους καριέρα.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 073 ή ισότιμο

 

ΓΛΩ 208 Γερμανικά για Επιχειρήσεις

Το μάθημα δίνει έμφαση στην ιδιαιτερότητα των γερμανικών επιχειρήσεων και στις εμπορικές σχέσεις όπως αυτές αναπτύσσονται στο γερμανόφωνο χώρο. Η ευαισθητοποίηση στην πολιτισμική διάσταση της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας συνοδεύεται από την απόκτηση πρακτικών γνώσεων, όπως: σύνταξη επιστολών οικονομικού περιεχομένου, διαπραγμάτευση τιμών, συνεννοήσεις με πιθανούς πελάτες, οργάνωση επαγγελματικού ταξιδιού κ.ο.κ. Για τη διδασκαλία χρησιμοποιούνται πραγματικά έγγραφα και οπτικοακουστικό υλικό δίνοντας σημασία στην πρακτική εξάσκηση. Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση δεξιοτήτων τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αμέσως στο χώρο των επιχειρήσεων.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 073 ή ισότιμο