Το πρόγραμμα ιταλικής γλώσσας που προσφέρεται από το Κέντρο Γλωσσών είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με το Κοινό Πρότυπο Ευρωπαϊκού Πλαισίου για ξένες γλώσσες.

Οι φοιτητές αναμένεται να φθάσουν στο επίπεδο Α1 - Α2 - Β1.

Τα προγράμματά μας βασίζονται σε επικοινωνιακές προσεγγίσεις και σε πρακτικές δραστηριότητες ομιλίας, ακρόασης, ανάγνωσης και γραφής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε διαδραστική επικοινωνία, η οποία στοχεύει στην έκφραση κοινωνιογλωσσολογικών ενεργειών σε πραγματικές καταστάσεις.

Οι κύριοι στόχοι των μαθημάτων είναι η ενίσχυση των φοιτητών στην επικοινωνία σε διάφορα επίπεδα, σύμφωνα με μία ποικιλία περιεχομένου. Χρησιμοποιείται οπτικοακουστικό υλικό και μέθοδοι εκμάθησης για ενθάρρυνση των φοιτητών στην εξάσκηση της γλώσσας σε θέματα που έχουν διδαχθεί στην τάξη, έτσι ώστε να προωθείται η αυτοεκμάθηση και αυτοαξιολόγηση.

 

Περιγραφή Μαθημάτων

 

ΓΛΩ 075 Ιταλικά - Αρχάριοι Ι

Ο κύριος στόχος του μαθήματος αυτού είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα να παράγουν και να αντιλαμβάνονται βασικές έννοιες στα Ιταλικά, προφορικά και γραπτά, για ικανοποίηση των βασικών τους αναγκών και ενδιαφερόντων. Μπορούν να δίνουν και να παίρνουν πληροφορίες και να συνομιλούν με απλό τρόπο με Ιταλούς ή κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ιταλία.

 

ΓΛΩ 076 Ιταλικά - Αρχάριοι ΙΙ

Κύριος στόχος του μαθήματος αυτού είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα να κατανοούν και χρησιμοποιούν εκφράσεις άμεσης συνάφειας για επικοινωνία σε θέματα ρουτίνας, να εκφράζονται και να μπορούν να περιγράψουν με απλούς όρους τα προσωπικά τους δεδομένα, το άμεσο περιβάλλον και τις ανάγκες τους. Στο τέλος του εξαμήνου, οι φοιτητές αναμένεται να φθάσουν στο επίπεδο Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 075 ή ισότιμο

 

ΓΛΩ 077 Ιταλικά - Μέσο Επίπεδο Ι

Σ' αυτό το επίπεδο Ιταλικών, οι φοιτητές θα αποκτήσουν την ικανότητα να κατανοούν και να παράγουν διαλογικές προτάσεις, οι οποίες θα σχετίζονται με προσωπικές πληροφορίες, κοινωνικές συναλλαγές, ψώνια, εργοδότηση, και θα μπορούν να αντιλαμβάνονται μηνύματα και ανακοινώσεις. Στο τέλος του εξαμήνου, οι φοιτητές αναμένεται να φθάσουν στο επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 076 ή ισότιμο

 

ΓΛΩ 078 Ιταλικά – Μέσο Επίπεδο ΙΙ

Σ' αυτό το επίπεδο, οι φοιτητές θα αποκτήσουν την ικανότητα να κατανοούν μία ποικιλία γραπτών και προφορικών κειμένων και να εκφράζονται τόσο προφορικά όσο και γραπτά χρησιμοποιώντας πολύπλοκες συντακτικές δομές. Θα μπορούν να δίνουν πληροφορίες για θέματα ρουτίνας, να εκφράζουν τις απόψεις τους και να προβαίνουν σε συζητήσεις. Στο τέλος του εξαμήνου, οι φοιτητές αναμένεται να φθάσουν στο επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 077 ή ισότιμο

 

ΓΛΩ 079 Ιταλικά - Κουλτούρα και Κοινωνία

Το μάθημα αυτό προσφέρει μια συνολική εικόνα του Ιταλικού πολιτισμού, της κοινωνίας και του τρόπου ζωής, συμβάλλοντας στην πολιτιστική και γλωσσική επάρκεια των μαθητών καθώς και στη βελτίωση της ικανότητας τους να επικοινωνούν στην ιταλική γλώσσα. Το μάθημα θα διεξαχθεί στην ιταλική γλώσσα και απευθύνεται σε σπουδαστές με τουλάχιστον βασική γνώση της γλώσσας σε επίπεδο Α1. Τα αγγλικά θα χρησιμοποιηθούν σε ορισμένα σημεία για εμβάθυνση και καλύτερη κατανόηση των περιεχομένων. Τα υλικά μελέτης θα παρέχονται από τον διδάσκοντα. Το μάθημα θα περιλαμβάνει εκτεταμένη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και διαδικτυακών τυπών.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 076 ή ισότιμο