Το πρόγραμμα Ρωσικής γλώσσας στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στον προφορικό και γραπτό λόγο, στην ανάπτυξη της ικανότητας του φοιτητή να λαμβάνει μέρος σε διαλόγους και συζητήσεις, να βοηθήσει τον φοιτητή να αναπτύξει την ικανότητα κατανόησης προφορικού λόγου έτσι ώστε να μπορεί να αναγνώσει και ερμηνεύσει σύντομα κείμενα. Στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη ικανοτήτων έκφρασης στο γραπτό λόγο και σύνταξης σύντομων εκθέσεων, με τη χρήση σύνθετων προτάσεων.

 

Περιγραφή Μαθημάτων

 

ΓΛΩ 090 Ρωσικά – Αρχάριοι Ι

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε αρχάριους και έχει ως στόχο την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στον προφορικό και γραπτό λόγο. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ευχέρειας στην προφορική επικοινωνία. Με στόχο την εξάσκηση των φοιτητών στη χρήση του λεξιλογίου και της γραμματικής που έχουν μάθει. Η γλώσσα επικοινωνίας στη διάρκεια του μαθήματος είναι η Ρωσική.

 

ΓΛΩ 091 Ρωσικά – Αρχάριοι ΙΙ

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε όσους έχουν κάποιες βασικές προηγούμενες γνώσεις στη Ρωσική γλώσσα. Η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας είναι το επίκεντρο του μαθήματος. Συνεχίζεται η εκμάθηση βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων που εισαχθήκαν στον 1ο επίπεδο, με στόχο να εξασκήσουν οι φοιτητές τη χρήση του λεξιλογίου και γραμματικής που έχουν μάθει. Η γλώσσα επικοινωνίας στη διάρκεια του μαθήματος είναι η Ρωσική.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 090 ή ισότιμο προσόν

 

ΓΛΩ 092 Ρωσικά – Μέσο Επίπεδο Ι

Το μάθημα αυτό στοχεύει στην περαιτέρω ενδυνάμωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, προφορικής και γραπτής. Με στόχο να εξασκήσουν οι φοιτητές τη χρήση του λεξιλογίου και γραμματικής, που έχουν μάθει. Χρησιμοποιείται οπτικοακουστικό υλικό , η γλώσσα επικοινωνίας στη διάρκεια του μαθήματος είναι η Ρωσική.

Προαπαιτούμενο: ΓΛΩ 091 ή ισότιμο προσόν