Απαλλαγή από το ΓΛΩ 100: Αγγλικά Γενικής Μορφής – Προχωρημένου Επιπέδου

1. G.C.E. O Level English Language με ελάχιστη βαθμολογία B

2. IGCSE (0511) με ελάχιστη βαθμολογία B
    IGCSE (0510) με ελάχιστη βαθμολογία B, και Oral με ελάχιστη βαθμολογία 2

3. IELTS: με ελάχιστη βαθμολογία 6.5

4. TOEFL: με ελάχιστη βαθμολογία 600

5. OXFORD HIGHER CERTIFICATE με διάκριση

6. MICHIGAN CERTIFICATE IN ENGLISH

7. MEG (Midland Examining Group) GCSE O Level με ελάχιστη βαθμολογία B

 

Απαλλαγή από το ΓΛΩ 101: Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

1. GCE A Level English Literature: με ελάχιστη βαθμολογία C

2. CAMBRIDGE PROFICIENCY: με ελάχιστη βαθμολογία C