Απαλλαγή από το ΓΛΩ 105: Γαλλικά – Αρχάριοι Επιπέδου Ι

• Παλιά εξέταση DELF 1ου βαθμού: ενότητα A1, ή νέα εξέταση DELF A1 (16/20+)
• GCE '' O'' Level: με ελάχιστη βαθμολογία C
• (I)GCSE: με ελάχιστη βαθμολογία B

 

Απαλλαγή από το ΓΛΩ 106: Γαλλικά – Αρχάριοι Επιπέδου II

• Παλιά εξέταση DELF 1ου βαθμού: οποιεσδήποτε 2 ενότητες, ή νέα εξέταση DELF A2 (16/20+)
• GCE ''O'' Level: με ελάχιστη βαθμολογία B
• (I)GCSE: με ελάχιστη βαθμολογία A

 

Απαλλαγή και από τα τρία επίπεδα γαλλικών ΓΛΩ 105, ΓΛΩ 106 και ΓΛΩ 107 μπορεί να γίνει αποδεχτή εάν ο φοιτητής προσκομίσει Πιστοποιητικό ισοδύναμο με το επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για ξένες γλώσσες.

 

Οι κανόνες αυτοί έχουν εγκριθεί από το "Language Centre Board" κατά τις συνεδρίες του στις 23.01.08 και 19.11.08