Απαλλαγή από ΓΛΩ 075: Ιταλικά – Αρχάριοι Επιπέδου Ι

  • PLIDA certificate, A1 και άνω
  • CELI certificate, 1 και άνω
  • CILS certificate, 1 και άνω
  • GCE Ordinary Level
  • GCE Advanced Level

 

Απαλλαγή από ΓΛΩ 076: Ιταλικά – Αρχάριοι Επιπέδου ΙΙ

  • PLIDA certificate, A2 και άνω
  • CELI certificate, 2 και άνω
  • CILS certificate, 2 και άνω
  • GCE Ordinary Level
  • GCE Advanced Level

 

Απαλλαγή και από τα τρία επίπεδα Ιταλικών ΓΛΩ 075, ΓΛΩ 076 και ΓΛΩ 077 μπορεί να γίνει αποδεχτή εάν ο φοιτητής προσκομίσει Πιστοποιητικό ισοδύναμο με το επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για ξένες γλώσσες.

 

Οι κανόνες αυτοί έχουν εγκριθεί από το "Language Centre Board" κατά τις συνεδρίες του στις 23.01.08 και 19.11.08