Απαλλαγή από ΓΛΩ 085: Ισπανικά – Αρχάριοι Επιπέδου Ι

  • Δίπλωμα από το Institute Cervantes, επίπεδο Α1
  • Μαθήματα Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (από Ισπανόφωνη χώρα) διάρκειας 40 ωρών ισότιμα με επίπεδο Α1 του ΚΕΠ (CEF)
  • Μαθήματα Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (από μη Ισπανόφωνη χώρα) διάρκειας 60 ωρών ισότιμα με επίπεδο Α1 του ΚΕΠ (CEF)

 

Απαλλαγή από ΓΛΩ 086: Ισπανικά – Αρχάριοι Επιπέδου ΙΙ

  • Δίπλωμα από το Institute Cervantes, επίπεδο Α2 και άνω
  • Μαθήματα Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (από Ισπανόφωνη χώρα) διάρκειας 80 ωρών ισότιμα με επίπεδο Α2 του ΚΕΠ (CEF)
  • Μαθήματα Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (από μη Ισπανόφωνη χώρα) διάρκειας 120 ωρών ισότιμα με επίπεδο Α2 του ΚΕΠ (CEF)

 

Απαλλαγή και από τα τρία επίπεδα Ισπανικών ΓΛΩ 085, ΓΛΩ 086 και ΓΛΩ 087 μπορεί να γίνει αποδεχτή εάν ο φοιτητής προσκομίσει Πιστοποιητικό ισοδύναμο με το επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για ξένες γλώσσες.

 

Οι κανόνες αυτοί έχουν εγκριθεί από το "Languae Centre Board" κατά τις συνεδρίες του στις 23.01.08 και 19.11.08