1. Ένας προπτυχιακός φοιτητής μπορεί να πάρει απαλλαγή από      μαθήματα ξένων γλωσσών;

Υπάρχει εγκεκριμένη Πολιτική παραχώρησης απαλλαγών/αναγνωρίσεων, παρακαλώ όπως ελέγξετε στη σύνδεση Πολιτική παραχώρησης Απαλλαγών/ Αναγνωρίσεων.

 

2. Ποιοι είναι οι γενικότεροι κανόνες φοίτησης για την παραχώρηση απαλλαγή από μαθήματα επιλογής ξένων γλωσσών;

Παρακαλώ όπως ενημερωθείτε από το έντυπο "Κανόνες και Κανονισμοί Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων" 2η έκδοση 2006, σελ. 33, §2.6

 

3. Μπορεί το Κέντρο να ετοιμάσει "Βεβαίωση" για τα επίπεδα ξένων γλωσσών που έχουμε παρακολουθήσει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου;

Η Πολιτική του Κέντρου είναι να μην εκδίδει επιπλέον Βεβαιώσεις για την παρακολούθηση μαθημάτων μέσω του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών. Για σκοπούς εργοδότησης ή και αποστολής στοιχείων για συνέχιση σπουδών στο εξωτερικό, οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας και να γραμμοσκιάσουν τα μαθήματα Ξένων Γλωσσών που έχουν παρακολουθήσει.