Το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου παρέχει τα μέσα και τις υπηρεσίες σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, που χρειάζονται μια ξένη γλώσσα για τις σπουδές τους ή τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Βοηθά επίσης τους φοιτητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας του Πανεπιστημίου (5 πιστωτικές μονάδες/μάθημα).

Το Κέντρο Γλωσσών έχει ως γνώμονα λειτουργίας του την εξυπηρέτηση των φοιτητών σε ό,τι αφορά το χειρισμό γλωσσών πέραν της μητρικής τους. Μέσα στο πλαίσιο διδασκαλίας, οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες ομιλίας, ακρόασης, ανάγνωσης και γραφής. Αναπτύσσουν επίσης κοινωνικές και πολιτισμικές γνώσεις της γλώσσας την οποία μελετούν. Οι διαδικασίες αυτές ενισχύονται μέσω της καθοδηγούμενης χρήσης σύγχρονων μέσων επικοινωνίας, όπως τα περιοδικά, εφημερίδες, τηλεόραση, κινηματογράφος και μέθοδοι Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων και των συστημάτων διαχείρισης μαθημάτων Blackboard, επικοινωνίας με τη βοήθεια υπολογιστή, (συζητήσεις, chat, blogs, ανταλλαγή απόψεων ) και το διαδίκτυο.

Επί του παρόντος, το Κέντρο προσφέρει τρία επίπεδα σπουδών και εννέα εξειδικευμένα προγράμματα στην Αγγλική, τέσσερα επίπεδα και τρία εξειδικευμένα προγράμματα στη Γαλλική γλώσσα, τέσσερα επίπεδα και δύο εξειδικευμένα προγράμματα στην Γερμανική γλώσσα και τέσσερα επίπεδα στην Ιταλική, Τουρκική και Ισπανική γλώσσα. Επιπρόσθετα προσφέρονται τρία επίπεδα στη Ρωσικα και Κινεζικα. Όλες οι γλώσσες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να εναρμονίζονται με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ξένων Γλωσσών. Όλα τα μαθήματα ξένων γλωσσών, από το επιπεδο Αρχάριοι Ι, μέχρι και το άνώτερο διδάσκονται στη γλώσσα του μαθήματος. Τα μαθήματα που προσφέρονται με τον κωδικό 200 έχουν σχεδιαστεί στο επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

Τα μαθήματα ξένων γλωσσών μπορούν να τα επιλέξουν οι φοιτητές ως υποχρεωτικά ή μαθήματα επιλογής. Όταν είναι υποχρεωτικά μπορεί να τους παραχωρηθεί απαλλαγή, νοουμένου ότι προσκομίζουν πιστοποιητικά διεθνών ισοδύναμων εξετάσεων. Περισσότερες πληροφορίες για τους κανονισμούς απαλλαγών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Κέντρου στο  σύνδεσμο http://ucyweb.ucy.ac.cy/langce/index.php/el/exemption-policy.

Το Κέντρο Γλωσσών προσφέρει επίσης πρόγραμμα "διά βίου" εκπαίδευσης με εκμάθηση ξένων γλωσσών σε ενήλικες. Αυτά τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί σε δύο μορφές: Γλώσσες για εξειδικευμένους σκοπούς και εκπαίδευση καθηγητών εν ενεργεία. Το πρόγραμμα γλωσσών για Εξειδικευμένους σκοπούς προσφέρει σε συνεργασία με το ΚΕΠΕΑΑ σε επιχειρήσεις ή κυβερνητικούς φορείς και καλύπτει ειδικές γλωσσικές ανάγκες που εκφράζονται, στο ζητούμενο χρόνο και στο χώρο γι' αυτούς για τους οποίους έχει ετοιμαστεί. Το πρόγραμμα για καθηγητές εν ενεργεία περιλαμβάνει ειδικά αναβαθμισμένα γλωσσικά θέματα, καθώς και οδηγίες για τη χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Επιπλέον συμβάλλει στο πρόγραμμα "Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης" του Πανεπιστημίου για καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για ξένους προσφέρονται από το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.