Ανάπτυξη Υφιστάμενων Προγραμμάτων (Curriculum Development)

 

Αγγλικά:

  • ΓΛΩ 100/ ΓΛΩ 101 : Αγγλικά Γενικής Μορφής Προχωρημένου Επιπέδου
  • ΓΛΩ 104 : Αγγλικά για Τεχνικά θέματα

 

Γερμανικά:

  • ΓΛΩ 070/ ΓΛΩ 071/ ΓΛΩ 072 : Γερμανικά Αρχάριοι Ι & II και Μέσο Επίπεδο

 

Ιταλικά:

  • ΓΛΩ 075/ ΓΛΩ 076/ ΓΛΩ 077 : Ιταλικά Αρχάριοι I & II και Μέσο Επίπεδο

 

Τοπικά Συνέδρια