Αν. Καθ. Αναστασία Νικολοπούλου – Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (Προεδρεύων)
Δρ Στέλλα Χατζηστάσου – Αναπληρώτρια Διευθύντρια Κέντρου Γλωσσών
Καθ. Χάρη Παναγόπουλος – Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
Αν. Καθ. Μαριλένα Καρυολαίμου – Φιλοσοφική Σχολή
Αν. Καθ. Μαρία Μαργαρώνη – Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Αν. Καθ. Christiane Bulut – Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
Επικ. Καθ. Φρύνη Ντόα – Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Ελένη Σταύρου, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ανεξαρτήτου μονιμότητας)
Ηλίας Αργυρού, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (μόνιμο)
Χριστίνα Χαραλαμπίδου-Ζεϊναλιπούρ (μη-μόνιμο)
Κυρίακος Πιμπίσιης – Εκπρόσωπος Φοιτητών
Γεωργία Ευσταθίου – Εκπρόσωπος Φοιτητών

Τήρηση Πρακτικών: Λυγία Χριστοφόρου-Αντωνίου (Λειτουργός ΚΓ)