Παραχώρηση Απαλλαγών Ξένων Γλωσσών – Σημαντικές Ημερομηνίες

Πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας
18 Ιανουαρίου, 2022
Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών 2022 – Γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης
27 Σεπτεμβρίου, 2022
Πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας
18 Ιανουαρίου, 2022
Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών 2022 – Γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης
27 Σεπτεμβρίου, 2022