Γενικές Πληροφορίες

Σύνδεσμος Εγγραφής link

Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν εδώ.

Ο ελάχιστος αριθμός εγγεγραμμένων διδασκόμενων ανά μάθημα είναι (10).

Μπορείτε να επιλέξετε τον τίτλο του κάθε μαθήματος για αναλυτική περιγραφή.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Κέντρο Γλωσσών, στο 22892901 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 

Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών

Το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των συμπληρωματικών μαθημάτων ξένης γλώσσας που περιλαμβάνονται στα προγράμματα σπουδών των διαφόρων Τμημάτων. Επί του παρόντος το Κέντρο Γλωσσών προσφέρει μαθήματα σε εννιά ξένες γλώσσες, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Κινεζικά, Τουρκικά και Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα.

Οι υπηρεσίες μας

Το ΚΓ μέσα στα πλαίσια κοινωνικής ευθύνης δραστηριοποιείται στην προσφορά μίας εκτενούς γκάμας μαθημάτων για ενήλικες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες που εκφράζονται. Δρούμε ως γέφυρα για να ενώσουμε την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την Κυπριακή κοινωνία προωθώντας την πολυγλωσσία καθώς και την διαπολιτισμική μαθησιακή εμπειρία για όλους.

Τα μαθήματά μας για ενήλικους

Το Κέντρο Γλωσσών, προσφέρει προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών και εργαστήρια που καλύπτουν τις ανάγκες της Κυπριακής Κοινωνίας, όπως «Αγγλικά για τον εργασιακό χώρο», «Γαλλικά για επικοινωνιακούς σκοπούς», «Αγγλικά για Νομική», «Τουρκικά για Ιατρικό και Παραϊατρικό προσωπικό» κλπ.

Το προσωπικό μας

Όλα τα μαθήματα διδάσκονται από επαγγελματικά καταρτισμένο προσωπικό, εξειδικευμένο στη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Η γλωσσική κατάρτιση που προσφέρεται μέσω των μαθημάτων μας είναι εναρμονισμένη με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ).