Γενικές Πληροφορίες

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί με κύριο γνώμονα τη χρήση της γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς, και επιδιώκει να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να λειτουργούν σ'ένα αγγλόφωνο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Οι φοιτητές καλλιεργούν τις απαραίτητες δεξιότητες μέσα από δραστηριότητες, οι οποίες έχουν παιδαγωγικό και γλωσσικό κίνητρο την ανάπτυξη της γνώσης της Aγγλικής γλώσσας και της σωστής χρήσης της σε ακαδημαϊκό περιβάλλον. Χρησιμοποιείται ποικιλία γραπτών και οπτικοακουστικών μέσων για την αποτελεσματικότερη εκμάθηση της γλώσσας. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Aγγλικής γλώσσας περιλαμβάνει μαθήματα Αγγλικών για ακαδημαϊκούς σκοπούς καθώς και μαθήματα ειδίκευσης, σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα τμήματα. Οι φοιτητές, οι οποίοι εγγράφονται στο πρώτο επίπεδο ΓΛΩ 100, αναμένεται να έχουν τουλάχιστον επίπεδο γνώσης της γλώσσας ισότιμο με Cambridge FCE ή επίπεδο B1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Όλα τα μαθήματα των Αγγλικών προσφέρονται επίσης εως ελεύθερης επιλογής όπου το προαπαιτούμενο έχει συμπληρωθεί.

Μαθήματα

IELTS Intensive course

Διάρκεια: Φεβρουάριος 2024 – Μάιος 2024
Μέρες/ώρες: Τετάρτη & Παρασκευή 19:00-21:00
Διδάσκουσα: Δαμασκηνή Μετζιδάκη
Αίθουσα: Με φυσική παρουσία ή/και διαδικτυακά σύμφωνα με την επιδημιολογική εικόνα
Διαγνωστική εξέταση: Θα ενημερωθείτε μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών.
Κόστος διαγνωστικής εξέτασης: €30
Έναρξη μαθημάτων: 02/02/2024
Δίδακτρα: 420 ευρώ, με το διδακτικό υλικό. Παραχωρείται μείωση της τάξης του 10% για φοιτητές του ΠΚ νοουμένου ότι ο ελάχιστος αριθμός εγγραφών ανέρχεται στους 7 συμμετέχοντες. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 1 δόση. Η πληρωμή γίνεται με την ενημέρωση για έναρξη του προγράμματος.
Τραπεζικός λογαριασμός: 
εδώ.
Σύνδεσμος εγγραφής: 
εδώ.
Σημαντικό: Άτομα που κατέχουν Πιστοποιητικό IGCSE βαθμό Α ή Β και φοιτητές ΠΚ που έχουν παρακολουθήσει το ΓΛΩ101/ΓΛΩ104/ΓΛΩ103 κτλ. με βαθμό τουλάχιστον 7.0 εξαιρούνται από τη διαγνωστική εξέταση. Αντίγραφα των Πιστοποιητικών και της αναλυτικής πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση lcentre@ucy.ac.cy αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.


*Θα πραγματοποιηθεί διαγνωστική εξέταση αναφορικά με το επίπεδο των ενδιαφερόμενων έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προγράμματος. 


**Το κόστος της διαγνωστικής εξέτασης ανέρχεται στα 30 ευρώ, δεν επιστρέφεται και πρέπει να προπληρωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που φαίνεται στον πιο πάνω σύνδεσμο. Η απόδειξη καταβολής του ποσού στο λογαριασμό πρέπει να προσκομιστεί κατά την εξέταση. Νοουμένου ότι γίνετε δεκτοί στο πρόγραμμα, το κόστος της εξέτασης αφαιρείται από τα τέλη εγγραφής του προγράμματος.


Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών 10 άτομα, μέγιστος 12.

IGCSE course (Cambridge ESOL Examination) - Part B

Duration: January – May 2024
Days/ time: Tuesday 18:30 - 20:30 
Instructor: Diamanto Makri
Room: Physical presence

Prerequisite: participation in Part A of the programme or knowledge of English at B2 level.
Starting date: 16/01/2024
End date: 16/04/2024
Fees: Participants fee €320 /per person. The payment will be completed in 1 instalment.
Bank account: here
Registration link: here
Important: 

The Adult Education Program of the University of Cyprus offers IGCSE preparation course (Cambridge ESOL Examination) at B2/+ level

The purpose of the course is to reach an appropriate level at an IGCSE -English as a Second Language Exam. The participants will be ready, should they wish to take the IGCSE as an external examination in May 2024.

The course will focus on developing all language skills within CEFR guidelines at a B2/+ level. Each lesson is thematically based and uses a variety of authentic and purpose appropriate material enabling mediation through developed skills.

Upon successful completion of the course and all its requirements, participants will also receive an “Attendance Certificate”.

 


**Minimum number of participants 10 people, maximum 12.