Γενικές Πληροφορίες

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί με κύριο γνώμονα τη χρήση της γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς, και επιδιώκει να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να λειτουργούν σ'ένα αγγλόφωνο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Οι φοιτητές καλλιεργούν τις απαραίτητες δεξιότητες μέσα από δραστηριότητες, οι οποίες έχουν παιδαγωγικό και γλωσσικό κίνητρο την ανάπτυξη της γνώσης της Aγγλικής γλώσσας και της σωστής χρήσης της σε ακαδημαϊκό περιβάλλον. Χρησιμοποιείται ποικιλία γραπτών και οπτικοακουστικών μέσων για την αποτελεσματικότερη εκμάθηση της γλώσσας. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Aγγλικής γλώσσας περιλαμβάνει μαθήματα Αγγλικών για ακαδημαϊκούς σκοπούς καθώς και μαθήματα ειδίκευσης, σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα τμήματα. Οι φοιτητές, οι οποίοι εγγράφονται στο πρώτο επίπεδο ΓΛΩ 100, αναμένεται να έχουν τουλάχιστον επίπεδο γνώσης της γλώσσας ισότιμο με Cambridge FCE ή επίπεδο B1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Όλα τα μαθήματα των Αγγλικών προσφέρονται επίσης εως ελεύθερης επιλογής όπου το προαπαιτούμενο έχει συμπληρωθεί.

Μαθήματα

IELTS Intensive exam preparation course

Διάρκεια: Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2024

Μέρες/ώρες: Τετάρτη & Παρασκευή 19:00-21:00

Διδάσκουσα: Δαμασκηνή Μετζιδάκη 
Αίθουσα: Με φυσική παρουσία ή/και διαδικτυακά σύμφωνα με την επιδημιολογική εικόνα

Διαγνωστική εξέταση: 27/09/2024 η ώρα 19.00 (διαδικτυακά)*
Κόστος διαγνωστικής εξέτασης: €30 
Έναρξη: 02/10/2024
Λήξη μαθημάτων: 16/12/2024
Δίδακτρα: 480 ευρώ, με το διδακτικό υλικό. Παραχωρείται μείωση της τάξης του 10% για φοιτητές του ΠΚ νοουμένου ότι ο ελάχιστος αριθμός εγγραφών ανέρχεται στους 7 συμμετέχοντες. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε μία δόση. Η πληρωμή γίνεται με την ενημέρωση για έναρξη του προγράμματος.

Τραπεζικός λογαριασμός: εδώ.
Σύνδεσμος εγγραφής: εδώ.

Σημαντικό:  Άτομα που κατέχουν Πιστοποιητικό IGCSE βαθμό Α ή Β και φοιτητές ΠΚ που έχουν παρακολουθήσει το ΓΛΩ101/ΓΛΩ104/ΓΛΩ103 κτλ. με βαθμό τουλάχιστον 7.0 εξαιρούνται από τη διαγνωστική εξέταση. Αντίγραφα των Πιστοποιητικών και της αναλυτικής πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]  αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.

 

*Θα πραγματοποιηθεί διαγνωστική εξέταση αναφορικά με το επίπεδο των ενδιαφερόμενων έτσι ώστε να πιστοποιηθεί ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προγράμματος. 

 

**Το κόστος της διαγνωστικής εξέτασης ανέρχεται στα 30 ευρώ, δεν επιστρέφεται και πρέπει να προπληρωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που φαίνεται στον πιο πάνω σύνδεσμο. Η απόδειξη καταβολής του ποσού στο λογαριασμό πρέπει να προσκομιστεί κατά την εξέταση. Νοουμένου ότι γίνετε δεκτοί στο πρόγραμμα, το κόστος της εξέτασης αφαιρείται από τα τέλη εγγραφής του προγράμματος.


*Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών 10 άτομα, μέγιστος 15

Αγγλικά – Επίπεδο Upper Intermediate

Διάρκεια: Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2024

Μέρες/ώρες: Τετάρτη & Παρασκευή 19:00-20:45

Διδάσκουσα: Διαμάντω Μακρή  
Αίθουσα: Με φυσική παρουσία ή/και διαδικτυακά σύμφωνα με την επιδημιολογική εικόνα

Διαγνωστική εξέταση: 30/09/2024 η ώρα 18.00 (με φυσική παρουσία)*
Κόστος διαγνωστικής εξέτασης: €30 
Έναρξη: 04/10/2024
Δίδακτρα: 480 ευρώ, με το διδακτικό υλικό. Παραχωρείται μείωση της τάξης του 10% για φοιτητές του ΠΚ νοουμένου ότι ο ελάχιστος αριθμός εγγραφών ανέρχεται στους 7 συμμετέχοντες. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε μία δόση. Η πληρωμή γίνεται με την ενημέρωση για έναρξη του προγράμματος.

Τραπεζικός λογαριασμός: εδώ.
Σύνδεσμος εγγραφής: εδώ.
Σημαντικό:  Άτομα που κατέχουν Πιστοποιητικό Intermediate με βαθμό Α ή Β εξαιρούνται από τη διαγνωστική εξέταση. Αντίγραφα των Πιστοποιητικών και της αναλυτικής πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]  αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.

 

*Θα πραγματοποιηθεί διαγνωστική εξέταση αναφορικά με το επίπεδο των ενδιαφερόμενων έτσι ώστε να πιστοποιηθεί ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προγράμματος. 

 

**Το κόστος της διαγνωστικής εξέτασης ανέρχεται στα 30 ευρώ, δεν επιστρέφεται και πρέπει να προπληρωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που φαίνεται στον πιο πάνω σύνδεσμο. Η απόδειξη καταβολής του ποσού στο λογαριασμό πρέπει να προσκομιστεί κατά την εξέταση. Νοουμένου ότι γίνετε δεκτοί στο πρόγραμμα, το κόστος της εξέτασης αφαιρείται από τα τέλη εγγραφής του προγράμματος.


Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών 10 άτομα, μέγιστος 15.

English Workshop – English for Communication

Διάρκεια: Οκτώβριος – Νοέμβριος 2024

Μέρες/ώρες: Δευτέρα & Πέμπτη 18:30-20:30

Διδάσκουσα: Διαμάντω Μακρή  
Αίθουσα: Με φυσική παρουσία ή/και διαδικτυακά σύμφωνα με την επιδημιολογική εικόνα

Έναρξη μαθημάτων: 07/10/2024
Λήξη μαθημάτων: 11/11/2024 
Δίδακτρα: 350 ευρώ, με το διδακτικό υλικό. Παραχωρείται μείωση της τάξης του 10% για φοιτητές του ΠΚ νοουμένου ότι ο ελάχιστος αριθμός εγγραφών ανέρχεται στους 7 συμμετέχοντες. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε μία δόση. Η πληρωμή γίνεται με την ενημέρωση για έναρξη του προγράμματος.

Τραπεζικός λογαριασμός: εδώ.
Σύνδεσμος εγγραφής: εδώ.
Σημαντικό:  Οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν επίπεδο ένταξης στο Πρόγραμμα τουλάχιστον Β1 για να μπορούν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο εργαστήριο.

Σύντομη Περιγραφή:  Η εκμάθηση αγγλικών για το χώρο εργασίας είναι κλειδί για να ανεβείς στην επαγγελματική κλίμακα. Σε βοηθά να μιλάς με την ομάδα και τους πελάτες με αυτοπεποίθηση. Η γνώση των σωστών λέξεων για τις επιχειρήσεις και η ευχέρεια στην επικοινωνία σε ένα εργασιακό περιβάλλον είναι απαραίτητη για να μοιράζεσαι τις ιδέες σου ξεκάθαρα. Η ανάπτυξη επαρκών επικοινωνιακών δεξιοτήτων είναι σημαντική. Η κατανόηση της επιχειρηματικής αγγλικής ενισχύει τις επαγγελματικές αλληλεπιδράσεις. Επιπλέον η κατάκτηση του λεξιλογίου του εργασιακού χώρου βοηθά στην αποτελεσματική επικοινωνία και εν κατακλείδι η χρήση της εταιρικής γλώσσας αποπνέει επαγγελματισμό.


Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών 10 άτομα, μέγιστος 15.