Γενικές Πληροφορίες

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί με κύριο γνώμονα τη χρήση της γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς, και επιδιώκει να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να λειτουργούν σ'ένα αγγλόφωνο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Οι φοιτητές καλλιεργούν τις απαραίτητες δεξιότητες μέσα από δραστηριότητες, οι οποίες έχουν παιδαγωγικό και γλωσσικό κίνητρο την ανάπτυξη της γνώσης της Aγγλικής γλώσσας και της σωστής χρήσης της σε ακαδημαϊκό περιβάλλον. Χρησιμοποιείται ποικιλία γραπτών και οπτικοακουστικών μέσων για την αποτελεσματικότερη εκμάθηση της γλώσσας. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Aγγλικής γλώσσας περιλαμβάνει μαθήματα Αγγλικών για ακαδημαϊκούς σκοπούς καθώς και μαθήματα ειδίκευσης, σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα τμήματα. Οι φοιτητές, οι οποίοι εγγράφονται στο πρώτο επίπεδο ΓΛΩ 100, αναμένεται να έχουν τουλάχιστον επίπεδο γνώσης της γλώσσας ισότιμο με Cambridge FCE ή επίπεδο B1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Όλα τα μαθήματα των Αγγλικών προσφέρονται επίσης εως ελεύθερης επιλογής όπου το προαπαιτούμενο έχει συμπληρωθεί.

Μαθήματα

IELTS Intensive course

Διάρκεια:  Φεβρουάριος 2023 – Απρίλιος 2023
Μέρες/ώρες: Τετάρτη & Παρασκευή 19:00-21:00
Διδάσκουσα: Δαμασκηνή Μετζιδάκη
Αίθουσα: Με φυσική παρουσία ή/και διαδικτυακά σύμφωνα με την επιδημιολογική εικόνα
Διαγνωστική εξέταση: Θα ενημερωθείτε μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών.
Κόστος διαγνωστικής εξέτασης: €30
Έναρξη μαθημάτων: 08/02/2023
Λήξη μαθημάτων: 26/04/2023
Δίδακτρα: 420 ευρώ, με το διδακτικό υλικό. Παραχωρείται μείωση της τάξης του 10% για φοιτητές του ΠΚ νοουμένου ότι ο ελάχιστος αριθμός εγγραφών ανέρχεται στους 7 συμμετέχοντες. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 1 δόση. Η πληρωμή γίνεται με την ενημέρωση για έναρξη του προγράμματος.
Τραπεζικός λογαριασμός: 
εδώ.
Σύνδεσμος εγγραφής: 
εδώ.
Σημαντικό: Άτομα που κατέχουν Πιστοποιητικό IGCSE βαθμό Α ή Β και φοιτητές ΠΚ που έχουν παρακολουθήσει το ΓΛΩ101/ΓΛΩ104/ΓΛΩ103 κτλ. με βαθμό τουλάχιστον 7.0 εξαιρούνται από τη διαγνωστική εξέταση. Αντίγραφα των Πιστοποιητικών και της αναλυτικής πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση lcentre@ucy.ac.cy αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.
 
*Θα πραγματοποιηθεί διαγνωστική εξέταση αναφορικά με το επίπεδο των ενδιαφερόμενων έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προγράμματος. 

Η διαγνωστική εξέταση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 01/02/2023, στις 7:00 μ.μ. (διάρκειας δύο ωρών) στο κτήριο που στεγάζεται το Κέντρο Γλωσσών (Συμπληρωματικά Γραφεία Πανεπιστημιούπολης, πίσω από το Φωτοβολταϊκό Πάρκο Φαέθων), εντός της Πανεπιστημιούπολης στην Αγλαντζιά.
 

**Το κόστος της διαγνωστικής εξέτασης ανέρχεται στα 30 ευρώ, δεν επιστρέφεται και πρέπει να προπληρωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που φαίνεται στον πιο πάνω σύνδεσμο. Η απόδειξη καταβολής του ποσού στο λογαριασμό πρέπει να προσκομιστεί κατά την εξέταση. Νοουμένου ότι γίνετε δεκτοί στο πρόγραμμα, το κόστος της εξέτασης αφαιρείται από τα τέλη εγγραφής του προγράμματος.


Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών 10 άτομα, μέγιστος 12.

English Communication Skills Workshop - Level B2/B2+

Duration: February 2023 – May 2023
Days/ time: Wednesday 18:00-20:00
Instructor: Diamanto Makri
Room: Physical presence
Starting date: 08/02/2023
End date: 03/05/2023
Fees: Participants fee €300/per person. The payment will be completed in 1 instalment.
Bank account: 
here
Registration link: 
here
Important: The Adult Education Program of the University of Cyprus offers English Communication Skills Workshop B2/B2+

The primary purpose of the course is to develop all four language skills with a focus on expressing opinion, debating and presenting, through thematically structured lessons which introduce new vocabulary. The course Reading component will draw on authentic reading material to promote interest and discussion. This is also, designed to generate ideas for Writing skills which will revise grammatical structure around paragraphing. The thematic Listening component will develop understanding of main idea, opinion, intonation and purpose through authentic material.

Students will be encouraged to fully participate and immerse themselves in the content of each lesson.


How you will Benefit (Objectives):

  • Enable students to enhance communication skills through discussion; dialogue building; debate and presentation 
  • Develop presentation skills for formal/business environment
  • Enable students to develop and plan formal writing-personal opinion
  • Revise grammatical structures and enhance related English usage

*The courses are aligned with the Common European Framework for Languages (CEFR).
 
 
**Minimum number of participants 10 people, maximum 12.